Overheid


Workshop ontwikkeling nationale gezondheidsstrategie

12-07-2018

Gezien de doelstellingen van de workshop is getracht om de deelnemers kennis te laten maken met de wereldwijde strategie en begeleiding. Samen evalueren en valideren van beoordelingen over de huidige status van en reactie op de gezondheid van adolescenten in Suriname is ook aan de orde geweest. Verder is het van belang dat prioriteiten kunnen worden geïdentificeerd voor programmering in de gezondheid van adolescenten op basis van begeleiding.

Het ministerie van Volksgezondheid is al geruime tijd bezig om uit te kijken naar een methode om de gezondheid van de mensen in Suriname beter in kaart te brengen. Hierbij zijn verschillende overheidsorganisaties bijbetrokken, zodat eenieder die werkt aan de gezondheid en ontwikkeling van de jeugd, van de juiste informatie kan worden voorzien. Jongeren willen veel bereiken, maar toch nog gezond blijven en door het leven gaan met een gevoel van voldoening en blijdschap, omdat jongeren ook over voldoende potentie beschikken.

 

 

NIEUWSBERICHTEN