vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
VOLKSGEZONDHEID


Singorawi Georgian Legiman

wnd. Onder directeur  |  ministerie van Volksgezondheid

PERSONALIA

Naam                           : Singorawi

Voornamen                 : Georgian Legiman

Adres                          : Dagupepre weg 3

Woonplaats                 : Tout Lui Faut, Wanica

E-mail                          : sinlegeor@yahoo.com

Geboorte datum          : 8 april 1977

Geboorte plaats           : Saramacca

Burgerlijke staat         : ongehuwd

 

WERKERVARING

8 december 2017 – heden: Technical Team Lead van het System Health Accounts

        Exercisie die wordt gehouden van 8 december 2017 – juni  

                                           2018 door het Ministerie van Volksgezondheid in samenwerking

        met USAID Health Finance &  Governance

1 december 2017 – heden: Waarnemend Onderdirecteur Financieel Beheer op het  

        Ministerie van Volksgezondheid

12 januari 2017 – heden: Freelance docent Smart Suriname – Training & Consultancy

2011 – 30 november 2017: Hoofd Stafbureau Interne Controle bij het Ministerie van

         Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MINOWC)

Verantwoordelijk voor het uitoefenen van controle op het beheer en de besteding van financiële- en materiёle middelen, alsook op de personele administratie en controle bij de uitvoering van beleidsdoelen en zorggebieden van het MINOWC.

2013:   focalpoint van het MINOWC bij het implementeren van het Computer Aided Learning Programma op 5 scholen in het binnenland in samenwerking met UNICEF.

2010 – 2012:   Lid Project Coördinatie Unit PROGRESS programma 

Belast met het controleren van de financiёle bestedingen, bij de samenwerkingsovereenkomst MINOWC en VVOB.

1 augustus 2009 – augustus 2010: Lid Financiёle Commissie Verkiezingen

Mede erop toezien dat  de financiёle middelen efficiënt en effectief worden besteed conform de begroting. 

2008 – 2010    Stafmedewerker op de dienst Interne Controle MINOWC

Uitoefenen van controle en het helpen verbeteren van het functioneren van de dienst Interne Controle.  

2006 – 2008    Administratief medewerker dienst Interne Controle MINOWC

            Uitoefenen van controle werkzaamheden.

           

OPLEIDINGEN

2008 – 2009:   Pedagogisch – Didactische Bekwaamheid

Instituut voor de Opleiding van Leraren

1998 – 2008:   Bedrijfseconomie (doctoraal)

                        Anton de Kom Universiteit van Suriname

1993 – 1998:   VWO

1989 – 1993:   MULO – B

 

CURSUSSEN/TRAININGEN

2017    : System Health Accounts training

2015    : Risk Based Audit Training Program, The World Bank

2013 – 2014: Management en Leiderschapstraining voor MINOWC leidinggevenden en

  beleidsmedewerkers, Symbiont Consulting.

  Uitgebreide Vakopleiding Overheidsfinanciën 2013 (UVOF 2013), Ministerie van

  Financiën.

2012    : CORRUPTION AWARENESS Training voor Afdelingshoofden, verzorgt door                  

  Stichting Projekta namens het Ministerie van Justitie en Politie.

2012    : PROJECT MANAGEMENT FOR RESULTS (PM4R), Inter-American Institute for                       

  Economic and Social Development (INDES), IDB

2011    : HRM – HRD training, Centrum voor Nascholing in Suriname in samenwerking met      

HRM- afdeling MINOWC en PROGRESS, ondersteund door de

Arteveldehogeschool Gent.

2011    : Step into Leadership Conference, “To improve the development of servant

  leadership”, Get!T Training & Consultancy.

2009    : Open Office Writer, Business & Data SOLUTIONS.

2006    : “Interne Controle en het Sectorfonds”, Centrale Landsaccountantsdienst.

2000    : Excel 2000, Word 2000 en Access 2000, Instituut voor de Opleiding van Leraren.

 

NEVENACTIVITEIT

2002 – 2005: Mede oprichter van de Sport Vereniging “De Kleur”, waarbij eerst gefungeerd

          als Penningmeester en vervolgens als Secretaris.

2015 – heden: Penningmeester van Stichting Kansrijk Suriname

 

HOBBY’S EN AANVULLENDE INFORMATIE

  • Jagen, vissen, voetballen en van de natuur genieten.
  • Referenties op aanvraag verkrijgbaar.