Overheid


Demografie

Met een oppervlakte van 163.820 km2  en een inwonersaantal van ruim 492.000 is Suriname allesbehalve dichtbevolkt. De Republiek Suriname ligt aan de Noordoostkust van Zuid-Amerika, met in het noorden de Atlantische oceaan en de buurlanden Brazilië in het zuiden, Frans Guyana in het oosten en Guyana in het westen. Het grootste deel van de bevolking woont in het kustgebied. Kenmerkend voor de Surinaamse demografie is de etnische verscheidenheid.


Bevolkingssamenstelling

De multiculturele samenleving is een harmonieus geheel van verschillende bevolkingsgroepen en culturen. Naast de oorspronkelijke bewoners, de Indianen (Inheemsen)  wonen er Hindustanen, Creolen, Marrons, Javanen en Chinezen. Daarnaast zijn er ook Boeroe's, Guyanezen, en Brazilianen. De Hindustanen vormen de grootste bevolkingsgroep. De multiculturele verdeling is als volgt volgens de laatste census uit 2004.

Hindustanen

Creolen

Marrons

Javanen

Gemengde afkomst

Andere groepen

Geen gegevens

27.4%

17,7%

14.7%

14.6%

12.5%

6,5%

6.6%

 


Leeftijdsopbouw

Suriname heeft een vrij jonge bevolking. De gemiddelde levensverwachting is 74 jaar. Vrouwen hebben over het algemeen een hogere levensverwachting.
Bij de laatst gehouden census (2004) bestond het percentage mannen uit 50,3 % en het percentage vrouwen uit 49.7 %. Het grootste gedeelte van de bevolking is woonachtig in de districten Paramaribo en Wanica.

Leeftijd

Aantal %

Mannen

Vrouwen

0-14 jaar

26.4 %

66.440

63.469

15-64 jaar

67.3 %

164.739

166.139

> 65 jaar

6.3 %

13.300

17.902