Overheid


President Bouterse spreekt medeleven uit naar de Venezolaanse bevolking

05-03-2013 | ARCHIEF 2010-2013

President Bouterse toont medeleven aan de familie, het volk en de Regering van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela.

 

We zagen het wel aankomen, maar toch ben ik diep geschokt met dit droevig bericht, dat mijn grote vriend EN STRIJDER VAN HET VENEZOLAANSE VOLK, de President van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela, Commandant Hugo Rafael Chavez Frias op dinsdag 05 maart 2013 is heengegaan.

Mijn welgemeende condoleances, mede namens mijn echtgenote, the First Lady, Ingrid Bouterse-Waldring, Regering en volk van Suriname, in de eerste plaats aan de diepbedroefde familie, Regering en volk van de Bolivariaanse Republiek van Venezuela.

We verliezen in hem een grote vriend en strijder tegen alles wat onrechtvaardig is, vooral in de strijd tegen onderdrukking en armoede.

Zijn geloof in de integratie van ons continent Zuid-Amerika zal zijn grootste nalatenschap zijn, met name het verwezenlijken van de droom van Simon Bolivar.

Deze droom is nu een realiteit aan het worden en hiervoor zullen we hem altijd dankbaar zijn en gedenken met eerbied en liefde.

Moge onze Schepper hem genadig zijn.

 

Desire Delano Bouterse
President van de Republiek Suriname 

NIEUWSBERICHTEN