vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
JUSTITIE EN POLITIE


Korps Brandweer Suriname

KORPS BRANDWEER SURINAME

Mission Statement van het Korps Brandweer Suriname luidt als volgt:

Missie:

Het KBS is de toonaangevende dienstverlenende organisatie dat de samenleving dient, helpt bij en beschermt tegen brand, ongevallen en rampen.

Visie:

  • Het Korps Brandweer Suriname wil een professionele organisatie zijn, dat in harmonie met de internationale samenleving zorg draagt voor een adequate brandweerzorg.
  • Wij streven daarom ernaar een lerende organisatie te zijn, waarbij betrouwbaarheid, transparantie, open communicatie, besluitvaardigheid, bedrijfsloyaliteit en integriteit de boventoon voeren.
  • Wij willen gekenmerkt worden door een inspirerend werkklimaat waarin sprake is van een optimale, mentale en fysieke conditie, teamwerk en goede loopbaanplanning.
  • Wij zullen een proactieve organisatie zijn en streven naar maximale efficiëntie en effectiviteit.

 

Het Korps is belast met de preventieve en repressieve brandveiligheid en de ondersteuning bij rampenbestrijding en andere vormen van openbare ordeverstoring en crisisbeheersing. Zij vormt een onderdeel van de totale veiligheidsketen.

De beleidsintentie is, dat de brandweer in zowel proactieve als in reactieve zin een organisatie moet zijn, die in staat is om op een effectieve en efficiënte wijze de brandveiligheid garandeert, crisis en rampen helpt beheersen en ondersteunend optreedt naar relevante openbare orde situaties. Derhalve zal de brandweerorganisatie over gekwalificeerd en geoefend personeel moeten beschikken en over adequate en moderne hulpmiddelen en materialen, die haar in staat stelt om de beleidsdoelen te realiseren.

Er zal meer dan ooit aandacht gegeven worden aan hogere output en brandveiligheid, waarbij prestatie van de brandweer en de individuele ambtenaren vanaf aspirant brandwacht tot de chef meetbaar moeten zijn; de inspanningen moeten resultaat gericht zijn; en het resultaat moet niet anders zijn dan brandveiligheid bieden aan de samenleving. De kerntaken zullen opgepakt worden en er zal uitvoering worden gegeven aan de brandpreventie, brandbestrijding, brandbeheersing, crisis en rampenbeheersing.

 

Meer over KBS

 

www.kbs.sr