vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
JUSTITIE EN POLITIE


Bureau Intellectuele Eigendom

Bielogo 2webHet Bureau Intellectuele Eigendom, kort aangeduidt het BIE, is een afdeling van het Ministerievan Justitie en Politie en staat aan de Mr. Jagernath Lachmonstraat no. 167. Bij het BIE kan je terecht voor alle informatie met betrekking tot de intellectuele eigendom. Het BIE is o.a. belast met de uitvoering van taken betreffende de intellectuele eigendom. Op dit moment worden bij het BIE alléén handelsmerken geregistreerd. Verder onderhoudt zij contacten met zowel nationale- als internationale organisaties die zich ten doel stellen het intellectuele eigendomsrecht te beschermen en te bevorderen. Ook behartigt zij de belangen van rechthebbenden met betrekking tot de intellectuele eigendom en verstrekt zij informatie over alle deelgebieden betreffende de intellectuele eigendom.

 

Intellectuele Eigendom, wat is dat?.

De term Intellectuele eigendom is niet, zoals vele mensen denken, hetzelfde als het begrip
Intellectuele eigendomsrecht.Intellectuele eigendom zou je kunnen zeggen is een voortbrengsel (abstract) van de geest. Simpeler gezegd een (zichtbaar) idee dat uit je hersenen (je intellect) komt. Intellectuele eigendomsrecht duidt op een juridisch recht dat je verkrijgt als je, je idee vastlegt of hoorbaar maakt. Bijvoorbeeld het verkrijgen van auteursrecht op de compositie van een lied of het patentrecht op een uitvinding.

 

Intellectuele Eigendom kan je onderscheiden in:

 • Merken
 • Octrooi
 • Tekeningen en Modellen
 • Kwekersrecht
 • Traditionele Kennis
 • Geografische Aanduiding
 • Topografie
 • Niet openbaar gemaakte informatie
 • Oneerlijke mededinging
 • Auteursrecht
 • Naburige rechten

 

Merkenrecht in Suriname

Wat is nu een merk? Een merk is een teken ter onderscheiding van waren en diensten in het
economisch verkeer. Je kan in Suriname voor het registreren van jouw handelsmerk bij het
BIE terecht.

Een handelsmerk kan zijn een woordmerk, een beeldmerk of een woord/beeld merk.
Een woordmerk is een merk dat alleen bestaat uit letters (geen sierletters, cijfers of combinatie
hiervan). Een woord/beeldmerk is een merk dat bestaat uit, of sierletter(s) of uit een woord en
een beeld (logo). Een beeldmerk is een merk dat alleen uit een beeld (plaatje/logo) bestaat. Een
merk bij het BIE geregistreerd is slechts nationaal beschermd, daarom noemt men dit een
beperking op het merkenrecht.

 

Vereisten voor het registreren van een handelsmerk

Voor het registreren van jouw handelsmerk kan je bij het BIE een modelverzoekschrift ophalen.
Dit moet in twee-voud ingediend worden. Ook moet er voor de inschrijving van je merk SRD 200 (S.B. 2010 no. 22) betaald worden bij de Centrale Betaal Dienst Suriname. Verder moeten er twee plakzegels
van minimaal SRD.1,50 en ingeval van een logo, tien extra logo's toegevoegd worden bij het
verzoek.

Zowel een natuurlijke persoon (burger) als een rechtspersoon (bijvoorbeeld een Naamloze
Vennootschap of Stichting) kunnen een merk registreren. Ingeval van een rechtspersoon moet
er een uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken overgelegd worden. Betreft het
een Stichting dan moeten de statuten van de Stichting overgelegd worden.

Het is belangrijk om vóór het registreren, eerst in de Openbare Registers na te gaan als je
merk al geregistreerd is.

 

Download bestanden

 

Contact Informatie

Adres:        Mr. Jagernath Lachmonstraat 167 Paramaribo- Suriname
Telefoon:     (597) 498933 / (597) 531491/
                  (597) 498933/(597) 433336/(597) 433272
Fax:            (597) 531491
Email:        Info.bie@juspol.gov.sr