vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING


Pedologisch Instituut

Missie

Als onderdeel van Minov biedt het PI op basis van de hulpvraag van professionals in het basis Speciaal Onderwijs (S.O.) observatie, diagnostiek, begeleiding en kennisoverdracht vanuit een multidisciplinair team. Het accent van de begeleiding ligt op preventie om uitval van leerlingen in het onderwijssysteem zo veel mogelijk te beperken.

Daarnaast biedt PI aan het S.O. kortdurende en langdurende begeleiding aan leerlingen en hun systeem met sociaal-emotionele problematiek dan wel met ingewikkelde leer en extreme gedragsproblemen. Daarbij is het streven door middel van behandeling/begeleiding van de leerlingen, een ontwikkeling te bewerkstelligen wat tot nieuwe kansen en betere school prestatie leid in het onderwijs. Zo wordt gestreefd naar optimale participatie van het individu in de samenleving.
 

Visie

Deze missie wil PI als volgt realiseren:

-          Het bieden van professionele hulp aan leerlingen, aangepast aan hun pedagogische/ didactische behoefte.

-          Het bieden van professionele hulp aan leerkrachten, door het bieden van expertise die makkelijk toegankelijk is.

-          Het ontwikkelen van een veilig leer- en werkklimaat in het basis speciaal onderwijs, dat gekenmerkt wordt door professionaliteit en deskundigheid.

-          Het bevorderen van de betrokkenheid en samenwerking met de ouders/verzorgers, andere scholen en jeugdzorginstanties.

-          Het voorbereiden van leerkrachten, leerlingen en ouders op eventuele terugplaatsing in het regulier onderwijs.
 

Kernwaarden:

-          Betrokken: we verplaatsen ons in de situatie.

-          Passie en commitment: we bieden leerlingenzorg op maat, met toegewijde mensen.

-          Betrouwbaar: we doen wat we zeggen.

-          Bekwaam: we zijn goed in wat we doen.

-          Respectvol: we onderkennen en waarderen verschillen van leerlingen.

-          Team: wij werken samen in vertrouwen, harmonie, gelijkwaardigheid en dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid.

 

Werkzaamheden P.I.

De algemene werkzaamheden van het PI zijn:

  •  De begeleiding van leerlingen en leerkrachten in het basis Speciaal Onderwijs.
  •  Het verrichten van toelatingsonderzoek voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).
  •  Het regelmatig onderzoeken van leerlingen in het speciaal onderwijs.
  •  Het begeleiden van het kind binnen het gezin.
  •  Het geven van informatie over het speciaal onderwijs.
  •  Het maken van eigen onderzoek- en ontwikkelingsmateriaal.
  •  Het verlenen van stagemogelijkheden.
  •  Het verrichten van onderzoek in het kader van diagnostiek.

 

Contact adres
Telefoon:  490260
E-mail: pedologisch.instituut@education.gov.sr