vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING


Over Minov

                               Het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling 

Het onderwijssysteem van Suriname is gecentraliseerd en wordt gecoördineerd, geleid en gereguleerd door het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MINOV). Het ministerie is ook de grootste financier van onderwijsdiensten. Het MINOV bestaat sinds mei 2010 uit twee directoraten te weten:

  1. Het directoraat Onderwijs
  2. Het directoraat Cultuur

Elk directoraat wordt geleid door een directeur, die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van het directoraat en rechtstreeks aan de minister rapporteert.
De directoraten zijn verdeeld in een aantal hoofdafdelingen die elk geleid worden door een onderdirecteur. Deze hoofdafdelingen omvatten een aantal afdelingen of diensten (met een ondersteunende of dienstverlenende functie) die ieder op zijn beurt weer geleid worden door een afdelingshoofd of coördinator.

Organigram MINOV top

organogram_globaal

Download het organigram van het departement Onderwijs
Download het organigram van het departement Cultuur