vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING


Het 11-jarig basisonderwijs

Waarom hervorming van het onderwijs?
Suriname krijgt steeds meer te maken met andere landen en culturen. Deze veranderingen en gebeurtenissen vragen  om ontwikkelingen en vernieuwingen in het onderwijs. Kennis alleen is niet voldoende. Basisvaardigheden zijn nodig om nieuwe kennis te verwerven, kritisch te leren omgaan met informatie en problemen op te lossen. Ook kost het grote aantal zittenblijvers en vroege schoolverlaters het land enorm veel geld.

 Het ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling (MinOV) werkt gestadig aan de verbetering van de kwaliteit van het basisonderwijs, onder meer via de activiteiten van het Basic Education Improvement Project (BEIP). De Surinaamse regering is in 2004 onder andere een samenwerking aangegaan met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) die deels het hervormingsprogramma helpt financieren.
Het is de bedoeling dat de 11-jarige basisvorming wordt geïntroduceerd: 2 jaar kleuteronderwijs, daarna 9 jaren basisvorming met aansluiting op het middelbaar onderwijs senioren. Het VOJ onderwijs (Mulo, Lbgo, Technische school, Nijverheidsonderwijs) zal hierbij geïntegreerd worden in één leerprogramma van drie jaren. Vooral de overgang van kleuterschool naar eerste leerjaar en de zesde naar de zevende klas moeten in de nieuwe situatie soepeler aansluiten.

De invoering van een 11-jarige basisonderwijscyclus is noodzakelijk omdat er twee grote uitvalmomenten in het huidige onderwijs zijn ontstaan: de overgang van kleuter- naar lager onderwijs, en die van lager onderwijs naar voortgezet onderwijs junioren. Daarnaast moeten leerlingen te vroeg een beroepskeuze maken, die beter kan worden uitgesteld tot een later moment. Verder kan de invoering van de 11-jarige onderwijscyclus als hefboom dienen om een aantal veel voorkomende problemen van het huidige onderwijs aan te pakken: de zwakke taalontwikkeling van een grote groep kinderen, een zwakke voorbereiding op rekenonderwijs in de eerste klassen en een te weinig uitdagende en kindvriendelijke onderwijspraktijk.
De nieuwe basisschool is een goede kans om het onderwijs aan onze kinderen een impuls te geven en de problemen rondom zittenblijven en de hoge schooluitval te verminderen.

Wat zijn de kenmerken van de 11-jarige basisschool?
•    Vloeiende overgang schooltypen (Kleuter naar GLO en GLO naar VOJ)
•    Geen zesde klas toets
•    Diagnostische toetsen (er zal eerst worden vastgesteld wat de oorzaken zijn van slechte schoolprestaties bij kinderen. Aan de hand daarvan wordt extra aandacht geschonken aan het kind
•    Leerlingvolgsysteem (begeleiding van leerlingen vanaf het eerste leerjaar)
•    Meer aandacht voor taalontwikkeling
•    Verbeterd curriculum
•    In-service training van leerkrachten

Wat  zijn de verwachtingen van de 11-jarige basisvorming?

•  verminderd zittenblijverspercentage
•  verminderd drop-out percentage
•  betere aansluiting op de samenleving en het vervolgonderwijs
•  grotere doorstroom van leerlingen naar vervolgonderwijs
•  grotere motivatie bij leerlingen door aantrekkelijk leermateriaal
•  bekwame leerkrachten voor alle vakken en voor alle leerlingen in het hele land.
•  aangepaste wetgeving (nieuwe onderwijswet): alle leerlingen van 4- 15 jaar gaan naar school

•  Er wordt verwacht dat het aantal leerlingen dat de huidige 6e klas (8e leerjaar) met succes doorloopt, wordt verhoogd van 50% tot 90%
•  100.000 leerlingen in het basisonderwijs zullen beschikken over nieuwe leermiddelen in overeenstemming met het nieuwe curriculum
•   5000 leerkrachten zullen zijn getraind in de inhoud en de toepassing van het nieuwe curriculum.

Wat is reeds uitgevoerd in voorbereiding op de 11-jarige basisschool?
•   $ 3,4 miljoen geïnvesteerd in school renovatie projecten (55 scholen in Paramaribo, Wanica en kustdistricten)
•    Meer dan 370.000 nieuwe boeken gedrukt en gedistribueerd, w.o. Engels, aardrijkskunde,  geschiedenis, natuuronderwijs en rekenen
•    Schoolleiders zijn getraind tot schoolmanagers
•    Kleuterleidsters in stad, district en binnenland zijn getraind in het gebruik van het nieuwe speelwerkplan voor kleuters
•    Alle hoofdkleuterleidsters zijn getraind
•    Er zijn trainingscentra gebouwd voor leerkrachten
•    Aan 72 scholen zijn schoolplannen toegewezen als proefproject ter verzelfstandiging van scholen. De plannen zijn voor een groot deel al uitgevoerd.

Informatie voor ouders/verzorgers
Informatie voor leerkrachten
Informatie voor stakeholders
Het nieuwe kleutercurriculum