vlag en wapen republiek Suriname

MINISTERIE VAN
TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME


NV Luchthavenbeheer

Doelstelling Luchthavenbeheer:

 • De N.V. Luchthavenbeheer onderhoudt, ontwikkelt en exploiteert luchthaventerreinen en de daarbij behorende faciliteiten ten behoeve van het luchtverkeer;
 • Het verrichten van alle andere handelingen van commerciële of financiële aard, welke verband houden met het luchthavenbedrijf, waaronder begrepen het samenwerken met of deelnemen in andere ondernemingen met een aanverwant doel;
 • Het ontplooien van alle activiteiten die met het voorgaande verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

Historie

 • Oprichting "N.V. Luchthaven Zanderij" vond plaats bij Resolutie van 9 maart 1994;
 • Verzelfstandiging luchthaven Zanderij vond plaats bij Wet van 22 maart 1996 bekend onder "Wet Verzelfstandiging Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven";

Per 1 januari 1998 is de naam van de vennootschap gewijzigd in N.V. Luchthavenbeheer

 Diensten die verleend worden zijn:

 • Zorgen voor de beveiliging en veiligheid op de luchthaven
 • Verhuren van winkelunits
 • Verhuren van garageboxen
 • Aanbieden van parkeergelegenheid voor bezoekers van de luchthaven
 • Verhuur van reclamemogelijkheden
 • Aanbieden van faciliteiten aan luchtvarenden

 De diensten / stakeholders welke activiteiten op de luchthaven verrichten zijn:

 • Luchtvaartmaatschappijen
 • Air Traffic Controller (Luchtvaartdienst Suriname)
 • Radio Technisch & Electronische Dienst / RT & ED (Luchtvaartdienst Suriname
 • Meteorologische Dienst (Ministerie van Openbare Werken)
 • Militaire Politie / Immigration ( Nationaal Leger)
 • Visumdienst (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
 • Vreemdelingenpolitie (Ministerie van Justitie & Politie)
 • Politie Zanderij (Korps Politie Suriname)
 • BOG / LVV
 • Douane / Douane-Recherche
 • JAP - team
 • Ministerie van Transport Communicatie & Toerisme

Hoeveel medewerkers telt het bedrijf?
235

Belangrijke wapenfeiten:

 • Ingebruikname benedenverdieping nieuwe aankomsthal op 6 mei 2009. De bouw van de hal is gefinancierd door het aannemingsbedrijf NUB. De lening is uit geheel eigen middelen terugbetaald;
 • Aanschaf twee brandweervoertuigen in december 2009;
 • Bouw van koel en vriesfaciliteiten voor de export.

Projecten / studies nu in uitvoering

 • Het project" Rehabilitatie Johan Adolf Pengel Luchthaven" waarbij er gewerkt zal worden aan de landingsbaan, het platform en de taxibaan. Er wordt ook een nieuw parkeerplaats gebouwd en een Commercieel Activiteiten Centrum. Ook de verlichting van het vliegveld wordt in dit project vernieuwd. De looptijd van het project is 18 maanden. In juli 2010 zijn de werkzaamheden gestart. De oplevering moet in december 2011 plaatsvinden. Financiering vindt plaats door de Surinaamse Overheid voor een bedrag ad. € 28 miljoen. De aannemer is MNO-vervat en de Directievoering zit in handen van ACE Consultancy;
 • Afbouw bovenverdieping nieuwe aankomsthal; waarvan financiering en bouw door het bedrijf NUB plaatsvindt;
 • Bouw van een regionale vertrekhal en faciliteiten voor binnenlandsvliegverkeer;
 • De bouw van een Airport Hotel;
 • Aanleg van een (parallel) High Speed Taxibaan;
 • Nieuwe brandstof bulkstation;
 • Bouw van een nieuwe Brandweerkazerne;
 • Woningbouwproject ten behoeve van de medewerkers van Luchthavenbeheer en degenen (medewerkers van organisaties) die een economische binding met de luchthaven hebben;
 • Industrie Zone (Free Zone)

Wat is het beleid dat gevoerd wordt?

 • De luchthaven c.q. N.V. Luchthavenbeheer is voor wat betreft  haar strategische ontwikkelingen voor een belangrijk deel afhankelijk van het beleid dat door de Overheid wordt uitgestippeld. Een voor de luchthaven belangrijke doelstelling is om Suriname te maken tot een "strategisch tussenstation" op het gebied van transport. Daarvoor moest worden nagegaan hoe de geografische positie van Suriname kan worden benut om een internationaal economisch en transport centrum te worden tussen het Noord-Oosten van Zuid Amerika de regio en de internationale markten daarbuiten. Voor de luchthaven betekent dit, dat Zanderij de functie van een interregionale hub met de daarbij behorende faciliteiten moet innemen.
 • Verder zal de luchthaven los van haar traditionele functie een ontwikkelingsfunctie voor ons land moeten gaan vervullen, daarbij meegenomen de globaliserende wereld. Hierbij kan worden gedacht aan de toeristensector, voorzieningencentrum en ontwikkeling van de handelindustrie. Hiermee vergroten we de verdiencapaciteit van ons land. De luchthaven wil ook de lokale economie versterken, daarom zal er ruimte geboden worden aan ondernemers voor het opzetten van hotel/motel accommodaties. In studie is tevens het opzetten van een free trade zone (ook belangrijk in het  kader van de HUB functie). In het kader van de ontwikkelingsfunctie van de luchthaven is een Koel- en Vriesinstallatie gebouwd.

Toekomstplannen

 • Het aanleggen van slurfen

Contactgegevens:
Johan Adolf Pengel International Airport - e-mail:smjp@japi-airport.com
Hoofdkantoor: Wayambostraat 5  │P.O.Box 1870 │ Paramaribo -

E-mail: info@japi-airport.com
Website: www.japi-airport.com