Overheid


Integratie in de regio

Suriname is al 36 jaar onafhankelijk maar leeft nog steeds niet volledig zelfstandig. Ook deze regering beseft dat Suriname het niet alleen kan doen. Net zoals alle andere landen in de wereld dit weten en zich verenigen in bijvoorbeeld een Europese Unie of binnen de BRICS (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika). Nadat de blik altijd op Europa, met name Nederland, was gericht, zegt de regering nu dat het tijd is de horizon te verbreden. 

Regio
De regio waarbinnen Suriname zich bevind heeft enorme potentie. Zuid-Amerika is het werelddeel met grote voorraden natuurlijke hulpbronnen. Bronnen die de rest van de wereld hard nodig hebben voor hun dagelijkse productie en consumptie. Het Carabische gebied daarnaast is een grote markt voor met name agrarische producten omdat deze landen vaak zelf niet kunnen verbouwen. Suriname is met haar lidmaatschap van zowel CARICOM (Caribische regio) als UNASUR (Zuid-Amerika) een belangrijke brug tussen de beide regio's. Unasur landen kunnen via Suriname toegang krijgen tot Caricom en andersom. De regering wil deze brugfunctie graag benutten. Met het voorzitterschap van Caricom vanaf 1 januari 2012 en van Unasur in 2013 kan Suriname zelf de route (mede)bepalen.

CELAC
Naast de subregionale organisaties binnen de Amerika's zoals Caricom en Unasur wordt op 2 en 3 december de oprichtingssummit gehouden voor CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños). Dit is de Gemeenschap van Latijns-Amerikaanse en Caribische staten. Dit samenwerkingsverband heeft 33 lidlanden waarmee alle Zuid-Amerikaans staten, Midden-Amerikaanse en Caribische staten vertegenwoordigd zijn. Canada en de Verenigde Staten behoren niet tot de lidlanden. CELAC is een mogelijkheid voor de regio om specifieke vraagstukken, zoals armoede, te gaan aanpakken en als blok te positioneren op internationale vraagstukken. Hiermee beoogt CELAC zich niet af te zetten tegen een USA of OAS, maar een organisatie te zijn vóór de eigen regio.

 

U leest meer over de samenwerkingsverbanden van Suriname op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.