Overheid


Sociaal zekerheidsstelsel

Sociaal zekerheidsstelsel 1. Wat houdt het Sociaal Zekerheidsstelsel van Suriname in?

  Het Sociaal Zekerheidsstelsel van Suriname is een aansluitend geheel van sociale zekerheden voor de arbeidende klasse en hun gezinnen.

 2. Welke voorzieningen vallen onder het Sociaal zekerheidsstelsel?

  De volgende  voorzieningen vallen onder het Sociaal Zekerheidsstelsel :

  Gezondheidzorg
  Een pensioenregeling
  Een oudedag voorziening
  Een  ziektekostenregeling
  Een ongevallenregeling
  Een  uitkering bij arbeidongeschiktheid
  Een werkloosheiduitkering
  Doorbetaald zwangerschaps- en bevallingsverlof

 3. Welke voorzieningen van het Sociaal Zekerheidsstelsel zijn reeds gerealiseerd?

  Momenteel zijn de basiszorgverzekering, de pensioenregeling en het minimumloon bij wet vastgesteld. Kijk voor meer informatie bij :
  Basiszorgverzekering - Pensioenfonds - Minimumloon