Agro processing

 1. Wat is het beleid van het ministerie van LVV op het gebied van Agrarische productie en voedsel?

  Het beleid van het ministerie van LVV is erop gericht om de agrarische sector van Suriname duurzaam te ontwikkelen. Hiervoor is onder andere een Nationaal Indicatief Programma 2014-2020 voor Suriname gelanceerd. Dit programma moet er uiteindelijk  toeleiden dat ; 
  de agrarische sector duurzaam wordt  ontwikkeld en een bijdrage  wordt geleverd aan de   nationale economie;

  de capaciteit van de private sector wordt verhoogd teneinde op een duurzame manier marktconforme producten te produceren;

  de capaciteit van zowel de publieke als de private sector ter waarborging van voedselveiligheid en voedselzekerheid versterkt wordt.

 2. Wat zijn de specifieke doelen van het Nationaal Indicatief Programma?

  De specifieke doelen zijn: capaciteitsversterking van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, andere agrarische instituten, en de private sector

  De specifieke doelen zijn; 
  capaciteitsversterking van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij, andere agrarische instituten, en de private sector.

  capaciteitsversterking van agrarische instituten. Het opzetten van innovatieve teelttechnieken ,moderne faciliteiten en infrastructuur.

 3. Hoe wordt het behalen van deze doelen voorbereid?

  De opzet van het bedrijf  Innovative Agro Processing Industries NV ( IAP) in Suriname heeft  als doel 2 fabrieken op te zetten die garant staan voor  duurzame cassaveteelt. Het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij verzorgt in samenwerking met  IAP trainingen  om volgens de plantprotocollen van IAP cassave te telen

  Om de doelen te verwezenlijken worden er o.a. ook samenwerkingsprojecten uitgevoerd met landbouwcoöperaties. De landbouwcoöperatie  Kwatta heeft met . het PTC ( PolyTechnic College) een samenwerkingsovereenkomst  waarbij er praktijkruimten ten behoeve van landbouw en veeteelt worden opgezet. 
  Ook is er een Kenniscentrum Oryzao pgezet waarbij studenten van de richting Internationaal Agribusiness,  Agronomie,  Animal Health Technician en Foodtechnology  toegepast onderzoek kunnen verrichten.

 4. Wat is de Caribbean week of Agriculture?

  De Caribbean week of Agriculture is een evenement waarbij regionale, nationale en de agri-business organisaties van de gehele Caribische regio bijeenkomen om onderwerpen die te maken hebben met de agrarische sector te bespreken.

  Hierbij voeren Internationale deskundigen en beleidsmakers ook discussies over onderwerpen die van belang zijn voor het ontwikkelen van strategieën en beleid voor de agrarische sector.

  In 2014 is Suriname de host geweest van de CWA.

 5. Wat was het thema van de CWA in 2014 in Suriname?

  Suriname is het gastland geweest van de CWA 2014. Het thema van die CWA was “Transforming Caribbean Agriculture  through family farming”.  Binnen de Caribische regio  wordt er sterk gefocused op deze manier van agrarische bedrijfsvoering die door middel van getransformeerde gezinslandbouw zorgdraagt voor voedselzekerheid en economische groei.

 6. Wat waren de onderwerpen van de CWA van 2014?

  De onderwerpen die op de CWA 2014 aan de orde kwamen waren:

  Ontwikkeling waardeketen

  Klimaatsverandering en klimaat-slimme agrarische sector

  Innovatieve agro-productiesystemen

  Beleid en strategie voor ontwikkeling

  Jongeren en vrouwen in de agrarische sector

  SPS systemen voor agro-ontwikkeling

 7. Welke andere beurzen zijn er die de agrarische sector promoten?

  De  AGRO-ICT Made in Suriname Beurs is een jaarlijks terugkerende beurs in Suriname die gehouden wordt op het terrein van de KKF ( Kamer van Koophandel en Fabrieken).

  Tijdens de beurs wordt informatie verstrekt over het agrarisch gebeuren in Suriname, waaronder  land- , tuin-, en bosbouw en de bloemen-, planten-, fruit-, en bijenteelt, visserij en visverwerking.

  Verder is er ook plaats voor informatie over de dienstverlenende sector (financieel, ICT, transport, onroerend goed, research, voorlichting, trainingen, etc.), toeleverings- en verwerkingsbedrijven,en de Industriele sector (levensmiddelen en dranken, bouwmaterialen, meubels, chemisch, metaal, kleding en verpakking), mijnbouw, toerisme, bedrijfsgerichte dienstverlening (financieel, ICT, transport, onroerend goed, trainingen, etc.), constructie, kunst, huisvlijt en nijverheid en dealers’ van productiemiddelen (machines, rollend materieel, computers, fabrieksinstallaties, equipment, instrumenten, etc.)

 8. Wat houdt de Suriname Agro Food Event ( SAVE) in?

  Tijdens de Caribean Agricultural week 2014 is de eerste  Suriname Agro Food Event (SAFE – 2014) gehouden.
  Het evenement wordt georganiseerd door het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij in samenwerking met de Kamer van Koophandel en Fabrieken. Het thema van SAFE is “Healthy Food for Development”.

  SAFE heeft een internationaal karakter en zal een jaarlijks terugkerend evenement zijn op het gebied van agrarische tentoonstellingen en agrarische handelsbeurzen in Suriname. SAFE biedt de mogelijkheid aan zowel Surinaamse als buitenlandse actoren binnen de agrarische keten, om hun producten tentoon te stellen en zaken te doen met potentiele klanten. Gedurende dit evenement, zullen Surinaamse agri-business entrepreneurs en agro-producten sterk worden gepromoot door middel van media campagnes. Tijdens SAFE  worden er veldbezoeken  afgelegd aan productiebedrijven en voedselverwerkingsbedrijven. Tijdens SAFE wordt de hele agrarische sector belicht, inclusief de tuinbouw-, de veeteelt-, de visserij- en aquacultuursector. Het aantal verwachtte participanten tijdens SAFE 2014, wordt geschat op 100, zowel nationaal als internationaal.