Landbouw

 1. Wat zijn de ontwikkelingen in de landbouw in Suriname?

  Het ministerie van LVV ( landbouw Veeteelt en Visserij) hecht aan duurzame landbouw wat ook blijkt uit haar beleid.  Duurzame landbouw houdt in dat in het productieproces zo min mogelijk schade wordt toegebracht aan  het milieu; daarnaast streven duurzame landbouwbedrijven naar een minimaal gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen. Ook wordt kwetsbare flora en fauna beschermd en zorgt het productieproces voor het behoud van de bodemvruchtbaarheid door middel van vruchtwisseling.

  Er is sprake van een toename van duurzame landbouwers in Suriname. De begeleiding vanuit de overheid wordt steeds vaker ingezet en er worden in samenwerking met partners awards uitgereikt

 2. Wat zijn enkele sectoren in de Landbouw?

  Enkele sectoren in de landbouw zijn:
  Rijstsector
  Bananensector
  Aquacultuur
  Groenten- en fruitteelt
  Bloemen – en potplanten
  Wortel- en knolgewassen
  Bijenteelt

 3. Wat zijn de ontwikkelingen in de rijstsector?

  Vorig jaar, in oktober 2014, is de rijstteelt  nieuw leven ingeblazen in het district Coronie . Landbouwers krijgen de  kans weer rijst te telen. Surzwam ( Suriname Zwaar Materieel) een  werkarm van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is gestart met het rehabiliteren van alle hoofd- en zijlozingen en pleegt ook de natte en de droge grondbewerking voor de rijsstelers. De boeren worden getraind   in het kweken van de nu gangbare lijnen van Anne van Dijk Rijstonderzoekscentrum Nickerie (ADRON)De hoop van vele Coronianen en ook van de minister van LVV is dat op korte termijn een inzaai van 1.000 hectare padie wordt bereikt .

 4. Stichting Behoud Bananen Sector (SBBS)geprivatiseerd

  De bananensector is in 2014 geprivatiseerd. Suriname heeft 10% van de aandelen in handen. De bananensector exploiteert 2000 hectare voor de bananenproductie en garandeert hiermee de werkgelegenheid in deze sector.

 5. Wat is het belang van landbouwcoöperaties in Suriname?

  Voor de ontwikkeling van duurzame landbouw is het van belang dat landbouwers een coöperatie vormen. De Agro coöperatie "Helena Christina" is op maandag 8 september 2014 geïnstalleerd. De Agro- coöperatie richt zich op  landbouw en de veestapel.

  Verder zijn er  acht actieve coöperaties in Suriname die zich voornamelijk bezighouden met landbouwgewassen. In het district Para, Moengo en Nickerie is er elk een coöperatie, terwijl er in Brokopondo en Paramaribo respectievelijk drie om twee actieve coöperaties zijn. In Nickerie is in augustus 2014 de eerste veeteelt coöperatie opgezet.

 6. Wat is een landbouwcoöperatie?

  Een coöperatie is een sociaaleconomische organisatie van personen die zich vrijwillig hebben aangesloten om gemeenschappelijke doelen te bereiken die als individu onbereikbaar zijn. De aard van de coöperatie hangt af van de behoefte van de belanghebbenden. De afzet van productie, het aanschaffen van producten en productiemiddelen, het realiseren van faciliteiten om te kunnen produceren, het verwerken en het organiseren van de productie zelf, maken deel uit van de activiteiten van een coöperatie. In coöperatieve organisatiestructuren kunnen landbouwers naast meer en beter produceren, samen overleven en groeien

 7. Hoe worden de coöperaties ondersteund?

  Op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij geeft de Afdeling Coöperatiewezen ondersteuning aan landbouwers bij coöperatievorming middels trainingen, voorlichting, begeleiding en controle.

  De Afdeling Coöperatiewezen begeleidt momenteel tal van belanghebbenden die zich willen bundelen als een coöperatie in zowel landbouwgewassen als veeteelt. Binnenkort wordt een coöperatie opgericht die zich zal concentreren op de productie van specerijen

 8. Hoe wordt een coöperatie opgezet?

  De cöoperatie dient rechtspersoonlijkheid te hebben, bestaande uit het bestuur, de Algemene Leden Vergadering (ALV) en een Commissie van Toezicht (CvT). In geval van een nieuw op te richten cöoperatie, is er sprake van een cöoperatie in oprichting (i.o.). Het bestuur en de CvT worden door de leden gekozen tijdens een ALV. Na drie jaar wordt een nieuw bestuur en de CvT gekozen tijdens de ALV. 

 9. Waar kan ik meer informatie vinden over het coöperatiewezen?

  Voor meer informatie over cöoperatiewezen bent u terecht bij de Afdeling Coöperatiewezen op het nummer 479112 toestel 1414.

 10. De Hydroponic Greenhouses Corporation Suriname (HGCS)

  De Hydroponic Greenhouses Corporation Suriname (HGCS) is de eerste hydroponic telers coöperatie, die in april 2015 is opgericht.

  De Hydroponic Greenhouses Corporation Suriname (HGCS) is opgericht om de telers te verenigen en om deze vorm van telen te stimuleren, te ontwikkelen en meer bekendheid te geven. In Suriname zijn er meer dan veertig individuen en groepen die aan deze vorm van tuinbouw doen.

  In Suriname wordt er overwegend sla, kaisoi, kailan, paksoi, tomaten, paprika en soepgroenten hydroponisch geproduceerd. Er is niet veel ruimte nodig bij dit systeem. De plantjes groeien in pvc buizen, het is allemaal netjes en schoon. Men heeft geen last van de felle zon of natte bodems of mieren. Er hebben zich al 23 telers aangemeld bij de coöperatie.