Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

 1. Wie vallen onder de binnenlandse belastingplichtigen ?

  Binnenlandse belastingplichtigen zijn alle natuurlijke personen die in Suriname wonen en de volgende in Suriname gevestigde lichamen:

  • naamloze vennootschappen, commanditaire vennootschappen op aandelen en andere vennootschappen welker kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld;
  • coöperatieve verenigingen en andere verenigingen op coöperatieve grondslag;
  • onderlinge verzekeringsmaatschappijen, alsmede verenigingen welke op onderlinge grondslag als verzekeraar of kredietinstelling optreden;
  • hiervoor niet genoemde privaatrechtelijke rechtspersonen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, indien en voor zover zij een bedrijf uitoefenen, anders dan uitsluitend ter behartiging van een algemeen maatschappelijk belang; bij wet opgerichte rechtspersonen indien en voor zover zij een bedrijf uitoefenen.
  • Bij wet opgerichte rechtspersonen indien en voor zover zij een bedrijf uitoefenen. 
 2. Wat zijn de tarieven op de inkomstenbelasting in Suriname ?

  De inkomstenbelasting voor natuurlijke personen en rechtspersonen in SRD

   

  Natuurlijke personen

   

   

   

  Zuiver inkomen in Srd

  Tarieven

  0 – 2.646

  0%

  2.646 – 14.002.80

  8%

  14.002,80 – 21.919,80

  18%

  21.919,80 – 32.839,80

  28%

  Boven 32.839,80

  38%

   

   

  Rechtspersonen

  Tarieven

  Ongeacht het belastbaar inkomen

  Vast 36%

  Noot: het gaat hier om het belastbaar inkomen per jaar