Loonbelasting

Loonbelasting

 1. Wat verstaan we onder belastbaar loon ?

  U betaalt loonbelasting over het belastbaar loon.
  Het belastbaar loon is het zuiver inkomen verminderd met de belastingvrije som

 2. Wat zijn de tarieven voor loonbelasting?

  De belastingvrije som bedraagt SRD 2646,- per jaar

  De tarieven voor loonbelasting zijn als volgt: in SRD

  0 – 2.646

  0%

  2.646 – 11.356,80

  8%

  11.356,80 – 19.273,80 

   

  18%

  19.273,80 – 30.193,80 

   

  28%

   Boven 30.193,80

   

  38%
   

   

   

   

   

   

   

   

  Bij overwerk gelden de volgende tarieven per maand in SRD

  Tot en met 500

  5%

  500 – 1.100

  15%

  Boven 1.100

  25%