Aangifte geboorte

Aangifte geboorte

 1. Waar geef ik de aangifte van geboorte aan?

  Van iedere geboorte die op Surinaams grondgebied plaatsvindt, dient aangifte te worden gedaan bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van het district waar het kind geboren is, ongeacht de woonplaats van de ouders.

 2. Binnen hoeveel tijd moet de aangifte van geboorte plaatsvinden?

  Geboorten binnen Paramaribo dienen binnen 3 dagen na bevalling worden aangegeven. In de overige districten dient dit binnen 16 dagen plaats te vinden. De dag van geboorte, zon- en feestdagen worden niet meegerekend.

 3. Wie mogen de aangifte van geboorte doen?

  Indien de moeder gehuwd is mag aangifte gedaan worden door: de vader; bij verhindering van de vader mag degene die bij de bevalling aanwezig is geweest( vroedvrouw, geneesheer, heelmeester) de aangifte doen of de moeder zelf.
  Indien de moeder ongehuwd is mag de degene die bij de bevalling aanwezig is geweest( vroedvrouw, geneesheer, heelmeester) de aangifte doen of de moeder zelf.

 4. Wat neem ik mee bij aangifte van geboorte?

  U dient bij de aangifte van geboorte mee te nemen: identiteitskaart, familieboekje, en een verklaring van de dokter of de vroedvrouw die de bevalling heeft geleid.

 5. Wat gebeurt er als de aangifte niet op tijd plaatsvindt?

  Bij een late aangifte heeft u een machtiging van de Procureur Generaal nodig. Dit doet de ambtenaar van de Burgerlijke Stand door een verzoekschrift te richten aan de Procureur Generaal om de gewenste toestemming te verlenen.