Erkenning van kinderen

Erkenning van kinderen

 1. Hoe vindt de erkenning van kinderen plaats ?

  De erkenning van kinderen dient persoonlijk te geschieden. Beide personen, de erkenner en de moeder van het kind dienen op het Bureau voor Burgerzaken waar één der partijen staat ingeschreven aanwezig te zijn. Het is aan te bevelen dit te doen bij het Bureau voor Burgerzaken van de woonplaats van het kind. Bij meerderjarige kinderen ( 21 jaar of ouder) moeten deze ook verschijnen en de akte mede ondertekenen.

 2. Wat heb ik nodig voor de erkenning van kinderen?

  U dient bij de erkenning van kinderen mee te nemen: identiteitskaart, familieboekje, gegevens van het kind/de kinderen en een bewijs van ongehuwde staat van de erkenner.

 3. Welke voorwaarden gelden bij het erkennen van kinderen?

  De voorwaarden om een kind te erkennen zijn:
  De erkenner moet 18 jaar of ouder zijn; vrije toestemming van de moede tot erkenning;vrije toestemming van het kind tot erkenning indien het kind meerderjarig is ( 21 jaar of ouder); De man, de erkenner mag geen nauwe bloedverwantschap hebben ( moeder of zus); een gehuwde man mag geen kind erkennen dat hij tijdens dat huwelijk heeft verwekt bij een andere vrouw, zolang dat huwelijk nog in takt is.