Vaststelling nationaliteit

Vaststelling nationaliteit

De nationaliteit is een belangrijk persoonsgegeven van een individu en duidt aan dat hij het staatsburgerschap van een land bezit. Voor Suriname is dit in de Grondwet van Suriname in het eerste lid van art. 3 aangegeven. De wettelijke bepalingen die hierbij horen zijn aangegeven in de Wet op Nationaliteiten en Ingezetenschap (WNI).

 1. Wat houdt in dit kader het bloedbeginsel bij de geboorte in ?

  De nationaliteit van een kind wordt bij de geboorte bepaald op basis van de nationaliteit van de ouders. Suriname hanteert het bloedbeginsel en geen grondbeginsel. Dit houdt het volgende in:

  Een kind geboren in Suriname uit twee ouders met een Surinaamse nationaliteit wordt automatisch Surinamer. 
  Een kind geboren uit een huwelijk waarbij de vader een vreemdeling is en de moeder een Surinamer krijgt als wettig kind de status van een vreemdeling. Als de vader in dit geval een Surinamer is en de moeder een vreemdeling dan wordt het kind een Surinamer.

  Bij een niet gehuwde moeder waarbij het kind niet erkend wordt door iemand met een vreemde nationaliteit draagt het natuurlijk kind de nationaliteit van de moeder.
  Bij erkenning door een vreemdeling verandert de nationaliteit van Surinamer van het minderjarige kind in de nationaliteit van de vreemdeling

 2. Wat is een beperkende voorwaarde ten aanzien van de nationaliteit van bepaalde landen ?

  In sommige landen geldt dat het kind niet automatisch na erkenning de nationaliteit van dat land krijgt.
  Voorbeeld: een kind dat uit een Surinaamse moeder is geboren en erkend wordt door een Peruaan krijgt niet automatisch de Peruaanse nationaliteit. Hiervoor moet het kind minimaal 2 jaar geregistreerd staan in Peru. 
  Suriname merkt dit soort erkende kinderen aan als natuurlijke kinderen en kent hen de Surinaamse nationaliteit toe om te voorkomen dat ze stateloos worden. Dit geldt ook voor een land als Chili waar deze voorwaarde ook geldt.

 3. Wanneer wordt een kind met een vreemde nationaliteit automatisch Surinamer ?

  Een kind geboren in Suriname met een vreemde nationaliteit, dat gedurende drie jaar vòòr z’n achttiende onafgebroken in Suriname heeft gewoond krijgt automatisch de Surinaamse nationaliteit. Dit is op basis van de WNI art. 5 lid 1. 
  Is het kind het hier niet mee eens dan kan dit schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij de Procureur Generaal.

  Overzicht

  Moeder

  Vader/erkenner

  Gehuwd/ongehuwd

  Nationaliteit kind

  Surinamer

  Surinamer

  Gehuwd

  Surinamer

  Surinamer

   

  Ongehuwd/ kind niet erkend

  Surinamer / natuurlijk kind

  Surinamer

  Vreemdeling

  Ongehuwd/ kind erkend

  Vreemdeling

  Vreemdeling

  Surinamer

  Gehuwd

  Surinamer

  Vreemdeling

   

  Ongehuwd/ kind niet erkend

  Vreemdeling / natuurlijk kind

  Vreemdeling

  Surinamer

  Ongehuwd/ kind erkend

  Surinamer

  Vreemdeling

  Vreemdeling

  Gehuwd

  Vreemdeling

  Vreemdeling

  Vreemdeling

  Ongehuwd/ kind erkend

  Vreemdeling

  Vreemdeling

   

  Ongehuwd/ kind niet erkend

  Vreemdeling/ natuurlijk kind