PSA wet

PSA wet

Op 21 januari 2014 (SB 2014 no. 8) werd de wet houdende vaststelling van de status van Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) en de rechten en plichten die uit die status voortvloeien afgekondigd door de President van de Republiek Suriname. Middels deze wet hebben de Personen van Surinaamse afkomst de mogelijkheid de status van Personen van Surinaamse afkomst te activeren.

De integrale wettekst kunt u hier vinden.

 1. Wat houdt deze wet in voor personen die vallen onder deze PSA wet.

  Deze wet biedt enkele directe voordelen aan personen die vallen onder deze wet namelijk:

  • Heeft u een geldig PSA document dan heeft u voor de duur van 5 jaar, vanaf de datum van afgifte PSA document  geen visum nodig voor Suriname. Andere reisdocumenten waaronder het paspoort blijven vereist.
  • U mag 6 maanden aaneensluitend in Suriname verblijven. Het verblijf kan met maximaal 6 maanden worden verlengd. De PSA moet aantonen in het eigen levensonderhoud en huisvesting te kunnen voorzien;
  • U heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven als ingezetene, na aankomst binnen 6 maanden, doch uiterlijk binnen 12 maanden - in geval men verlenging van tijdelijk verblijf had verkregen.
  • U heeft de mogelijkheid om zonder werkvergunning te werken.
 2. Wat is de geldigheid van het PSA document?

  Het PSA document wordt uitgegeven voor een periode van 5 jaren door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, met name de Onderdirecteur Consulaire Zaken. De PSA gerechtigde heeft de mogelijkheid om 3 maanden vóór de vervaldatum van het PSA document, verlenging aan te vragen via dezelfde aanvraagprocedure.

 3. Wat zijn de kosten verbonden aan het PSA document?

  Voor het PSA document betaalt u aan leges het volgende:

  Betreft uitgifte/verlenging

  Voor  aanvragers
  buiten Europa

  Voor aanvragers
  in Europa

   

  18 jaar en ouder

   jonger dan 18

  18 jaar en ouder

   jonger dan 18

  Uitgifte van het PSA document

  US$ 120

  US$ 60

  € 100

  € 50

  Verlenging v/h PSA document

  US$ 120

  US$ 60

  € 100

  € 50

  Vervanging v/e PSA document  i.v.m.   een in ongerede geraakt PSA document

  US$ 120

  US$ 60

  € 100

  € 50

 4. Hoe kan een PSA document aangevraagd worden?

  U kunt het PSA document alleen online aanvragen. De termijn van afhandeling  kan ongeveer zes weken in beslag nemen.U dient het elektronisch aanvraagformulier in te vullen en in te zenden, met de vereiste documenten/bewijzen die van u gevraagd worden.

  Voor meer informatie en wat u allemaal nodig heeft bij de aanvraag ga naar 
  het Consulaat van Suriname in Amsterdam  en het ministerie van Buitenlandse Zaken