Huisvesting

Huisvesting

De Regering van Suriname heeft bij monde van de President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Desi Bouterse, bekend gemaakt gedurende haar zittingstermijn een groot aantal woningen voor mensen die de behoefte hebben aan een eigen woning te zullen bouwen over het gehele grondgebied van het land. Er zal een duurzame structuur worden opgezet van Publiek Private Samenwerking (PPS) op basis van vernieuwde aangepaste wetgeving. 

Zie ook woningbouwprogramma van de overheid

Voor de andere subthema's van dit thema navigeer via de onderwerpen rechtsboven, naast de foto.