Huisvestingautoriteit

Huisvestingautoriteit

 1. Wat houdt de Huisvesting Autoriteit Suriname (HAS)in?

  De regering van Suriname heeft in het kader van de herstructurering van de huisvestingssector een plan opgesteld welke voorziet in een grote huisvestingsbehoefte. 
  Er is een duurzame structuur  opgezet van Publiek Private Samenwerking ( PPS) op basis van vernieuwde aangepaste wetgeving. 

  Deze structuur omvat drie poten te weten;
  een Huisvestingsautoriteit (HAS) 
  een Hypotheekbank ( garantiefonds) en
  een Woningbouwcorporatie

 2. Welke doelen worden er o.a. genoemd in het huisvestingsplan?

  De volgende doelen zijn opgenomen in het strategisch huisvestingsplan

  Het opstarten van  Woningbouwprogramma's.
  Het opstellen van wetgeving op het gebied van woningbouw en huisvesting.
  Het formaliseren van een voordelige financieringsmodaliteit.
  Het bevorderen van de Publiek Private Samenwerking (PPS), w.o. de samenwerking met woningbouwcorporaties.
  Het creëren van awareness/ bewustwordingscampagnes.

 3. Hoe wordt er aan Awareness of bewustwording gedaan?

  Via de verschillende mediakanalen, zoals het woningbouwjournaal en een woningbeurs wordt de samenleving op de hoogte gehouden van de voortzetting van de diverse woningbouwprogramma’s van de regering.