Nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen

 1. Welke bedrijven zorgen voor de nutsvoorzieningen in Suriname
  • DE NV E.B.S. ( Electrische Bedrijven Suriname) zorgt voor de levering van stroom voor huishoudens en bedrijven. 
  • De N.V. Surinaamse Waterleiding Maatschappij (S.W.M) zorgt voor de levering van schoon drinkwater.
  • De Dienst Watervoorziening (D.W.V.) draagt zorg voor de watervoorziening in het binnenland.
  • De Dienst Electriciteits Voorziening (D.E.V.) zorgt voor de energievoorziening naar het binnenland. 
 2. Hoe vraag ik een aansluiting electriciteit aan?

  Bij de aanvraag voor een electriciteitsaansluiting dient u een erkende installateur in de hand te nemen die voor u de aanvraag doet. Bij nieuwe aansluitingen kunt u kiezen voor een bovengrondse of ondergrondse aansluiting.

 3. Hoe vraag ik een tijdelijke electriciteitsaansluiting aan?

  Heeft u tijdelijk elektriciteit nodig voor bouwwerkzaamheden, feestjes, braderieën, (straat) bijeenkomsten, dan kunt u dit ook via een erkende installateur laten aanvragen.De aanvraag voor een tijdelijke aansluiting met de duur van 2 á 3 dagen dient u uiterlijk twee weken voor aanvang van uw activiteit in bij de EBS.

 4. Wat als mijn bestaande aansluiting niet meer operationeel is?

  Heeft u een bestaande aansluiting die langer dan een jaar is afgesloten, dan kunt u zich aanmelden op ons hoofdkantoor of onze dienstencentra te Zorg & Hoop, Munder, Latour, CHM en Nickerie bij de afdeling Klantenservice. De installatie zal onderworpen moeten worden aan een herkeuring.

 5. Op welke wijze kan ik mijn meterstand doorgeven?

  U kunt uw meterstand 1 x 24 uur  gedurende 7 dagen per week doorgeven  op de volgende manieren: 
  Via sms
  U sms’t: meter aansluitnummer - meterstand - dag - maand
  Voorbeeld:
  u heeft de meterstand van 31 maart opgenomen: L99900 15230 31 3
  Via het nummer 175
  Hiervoor heeft u zowel uw aansluitnummer als uw klantnummer nodig
  Online
  U logt in en  gaat naar  de optie ‘opgeven meterstanden’. U dient  uw klantnummer en aansluitnummer bij de hand te hebben.

  Voor meer  informatie en richtlijnen hoe de meterstanden door te geven ga naar:
  meterstanden doorgeven

 6. Op welke wijze kunnen de stroomrekeningen betaald worden?

  U kunt uw stroomrekening op de volgende manieren betalen: per kas, via automatische bankinhouding, via vooruitbetaling, per cheque of via internetbankieren. 

 7. Waar zijn de incassokantoren van de EBS gevestigd?

  U kunt uw betaling doen bij al de volgende dienstencentra:

  Hoofdkantoor Zorg & Hoop, Munder, Latour, CHM en Nickerie.

  De volgende incassokantoren : 
  Maretraite Mall, Mega J, 
  Surpostkantoren te Lelydorp, Coronie, Groningen en Wageningen
  Dumar Exchange N.V. te Meerzorg
  DSB Bank Moengo en GODO Albina.

  Voor meer informatie:
  Hoofdkantoor
  Noorderkerkstraat 2-14
  Telefoon: 175
  Ma t/m Do: 07.00 -15.00 uur
  Vr: 07.00 -14.00 uur

 8. Hoe kom ik aan een gascylinder?

  Voor de gasvoorziening in geheel Suriname bestaat  de business unit OGANE van de EBS.
  Deze levert diensten en producten aan particulieren, ondernemers en de overheid.

  Heeft u een gascilinder nodig? Dan kunt u deze bij OGANE bestellen. Er zijn verschillende formaten gascilinders beschikbaar: 20 lbs, 28 lbs en 100 lbs. 
  De 20 lbs en 28 lbs gascilinders kunt u met medeneming van uw identiteitsbewijs aanschaffen bij OGANE te Livorno. 
  Is uw gascilinder leeg? Dan kunt u deze laten hervullen. 

  Voor een lijst met verkoopadressen van gascylinders ga naar:
  verkooppunten gascylinders

  U kunt ook 1 x24 uur bellen met de customers service op 175
  of mailen naar customerservices@ebs.sr

 9. Welke instituten zijn belast met de watervoorziening in Suriname?

  De N.V. Surinaamse Waterleiding Maatschappij (S.W.M.) draagt zorg voor de watervoorziening in de urbane- en semi-urbane gebieden.
  De Dienst Watervoorziening (D.W.V.) draagt zorg voor de watervoorziening in het binnenland.

 10. Welke soorten aansluitingen zijn er voor water?

  U kunt vier soorten wateraansluitingen aanvragen:

  • Aansluiting bouwkraan
  • Huisaansluiting
  • Commerciële aansluiting
  • Openbare aansluiting
 11. Hoe worden de tarieven vastgesteld bij de S.W.M.?

  Er is een tarievenstelsel ontwikkeld waarbij rekening is gehouden met de minder daadkrachtigen.
  Normale huisaansluitingen betalen een iets lager tarief terwijl huisaansluitingen met een zwembad en commerciële en openbare aansluitingen iets hogere tarieven in rekening wordt gebracht.
  Er worden in totaal 6 tariefgroepen onderscheiden:
  De tariefgroep voor huishoudens zijn:

  20 - erfkranen
  30 -  huisaansluitingen
  31 - huisaansluitingen met zwembad

  De overige tariefgroepen zijn:
  4 1- commerciёle aansluitingen ( Fabrieken, winkelzaken, privékantoren)
  42 - openbare aansluitingen ( overheidskantoren, scholen, internaten)
  60 - bouwkranen

 12. Wat wordt verstaan onder het vastrecht?

  Het vastrecht is de hoeveelheid water waarop iedere verbruiker recht heeft binnen het vastgesteld minimum tarief. 

  Voor de tariefgroepen 20, 30 en 31 is het het vastrecht 8m3.( 8000 liter)

  Voor de tariefgroepen 41, 42 en 60 is het 10m3 (10.000 liter )

 13. Wat zijn de tarieven voor waterverbruik?
  • Tariefgroep 20 en 30 SRD8,60 plus SRD 1,- (administratiekosten / meterhuur)
  • Tariefgroep 31 SRD 8,6o plus SRD 1,-
  • Tariefgroep 41 SRD 32 plus SRD 2,-
  • Tariefgroep 42 SRD 20,50 plus SRD2,-
  • Tariefgroep 41 SRD 32 plus SRD 2,-
  • Tariefgroep 60 SRD 32 plus SRD 2,-
 14. Hoeveel betaalt u bij oververbruik?

  Bij overbruik gelden de volgende tarieven:

  Tariefgroep 20 en 30

  9 m3 tot 15 m3  -  SRD 1,30 per m3 
  16 m3 tot 50 m3 - SRD 1,50 per m3
  boven 50 m3 - SRD 1,85 per m3

  Tariefgroep 31 
  9 m3 tot 15 m3 - SRD 1,30 per m3 
  16 m3 tot 50 m3 - SRD 1,70 per m3 
  boven 50 m3 - SRD 2,60 per m3

  Tariefgroep 41 
  11 m3 tot 25 m3 - SRD 3,60 per m3 
  boven 25 m3 -  SRD 4,- per m3


  Tariefgroep 42 
  11 m3 tot 25 m3  - SRD 2,45 per m3 
  26 m3 tot 300 m3 - SRD 2,75 per m3
   boven 300 m3 - SRD 3,25 per m3

  Tariefgroep 60 
  11 m3 tot 25 m3 - SRD 3,60 per m3 
  boven 25 m3  - SRD 4,- per m3

 15. Wanneer vindt de meteropname plaats?

  De meteropname vindt bij de tariefgroepen 20, 30 en 31 om de ene maand plaats.
  Bij tariefgroepen 41, 42 en 60 iedere maand.

 16. Kan ik de meterstand ook zelf doorgeven?

  U kunt ook de meterstand telefonisch doorgeven op het rechtstreeks nummer 170.
  Het doorgeven van de meterstand is mogelijk van maandag tot en met vrijdag.
  van 07.00—15.00 uur. U kunt ook online op www.swm.sr uw meterstand doorgeven.

 17. Waar zit de S.W.M. gevestigd?

  Het hoofdkantoor van de SWM is gevestigd aan de 
  Henck Arronstraat 9-11 
  Telefoon: 471414
  Klantenservice: 471413 
  Website: www.swm.sr
  e -mail: swmsecretariaat@swm.sr

  Incassokantoren:
  Hoek. Watermolenstraat en Henck. Arronstraat.
  Maretraite Mall 
  H.D. Benjaminstraat bij de rotonde
  Watradagoestraat (Latour)
  William Kraanplein 
  Surpost Lelydorp 
  Achterdam (Nickerie) 
  Lijnweg (Moengo)
  GODO (Albina)

 18. Kan ik ook online mijn rekening bij de S.W.M. nagaan?

  U kunt ook de website van de SWM met uw klantnummer en aansluitnummer online uw rekening in de gaten houden.
  Ga daarvoor naar:  http://www.swm.sr/online_rekeningen/web/login