Woningbouwprogramma van de overheid

Woningbouwprogramma van de overheid

 1. Hoe heeft de start van de reorganisatie van de huisvestingsector plaatsgehad?

  Omdat de reorganisatie een lang traject van wettelijke en institutionele vernieuwing zal doorlopen is voorgesteld een tijdelijke structuur (Task Force) in te bouwen ter realisatie van de permanente structuur en tegelijkertijd binnen het voorgesteld stramien van start te gaan met de woningbouw.

  Deze tijdelijke structuur geschiedt op beleidsniveau middels een beleidscommissie “Opzet Huisvesting Spectrum” oftewel Task Force (TF). Op uitvoerend niveau zal een Management Team de Task ondersteunen.

 2. Waaruit bestaat de Taskforce?

  De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van:

  1)      Kabinet President (voorzitter)

  2)      Kabinet Vice President (Secretaris)

  3)      De Ministeries:

  a)      Openbare Werken (lid)

  b)      Sociale Zaken & Volkshuisvesting (lid)

  c)      Financiën (lid)

  d)      Natuurlijke Hulpbronnen (lid)

  e)      Ruimtelijke Ordening, Grond‐ en Bosbeheer (lid)

 3. Wat zijn enkele doelen van de Taskforce ?

  Enkele doelen van de Taskforce zijn:

  Een beter woonklimaat creëren en ook de missie om het nationaal huisvestingsprogramma in een beheersbare structuur te doen uitvoeren.
  Het opzetten van een permanente structuur binnen het huisvesting spectrum.

 4. Hoe ziet die permanente structuur eruit?

  De structuur binnen het huisvestingspectrum bestaat uit een:

  1. Huisvesting Autoriteit Suriname

  2. Hypotheek Bank (Garantie fonds)

  3. Woningbouw Corporatie Suriname

  De werkwijze van uitvoeren van projecten zal middels Publiek Private Samenwerking (PPS) geschieden. De voornaamste gedachte is een FBOT-model (Finance, Build, Operate & Transfer).

 5. Waar kan ik meer informatie vinden over het woningbouwprogramma van de overheid ?

  De regering heeft een huisvestingsplan 2012 – 2017 samengesteld waarin de herstructurering van de huisvestingssector wordt beschreven en waarbij de overheid een andere nieuwe rol vervult.

  Er zijn tot nu toe een groot aantal woningen gebouwd o.a. te :
  Hannah’s lust, Coronie, Leiding 10A, Richelieu.


  Voor meer informatie en vragen over het woningbouwprogramma van de overheid kunt u gaan naar:

  http://www.woningbouwprogrammasuriname.org/

  http://www.stichting-volkshuisvesting-suriname.org/

  U kunt het huisvestingsplan 2012 -2017 hier downloaden.