Kleinschalige mijnbouw

Kleinschalige mijnbouw

In de Goudsector is er sprake van kleinschalige mijnbouw en grootschalige mijnbouw.

Het ministerie van  NH is betrokken bij de het faciliteren van de klein mijnbouwers die op zoek zijn naar een werkgebied. Zo stelt zij conform art. 36.3 van het Mijnbouw Decreet speciale klein mijnbouw werkgebieden ter beschikking, waar OGS ( Ordening Goudsector)samen met GMD ( Geologische Mijnbouwkundige Dienst) het beheer voeren. De kleinmijnbouwers worden door OGS bijgestaan in het ontsluiten van bos, en met basale verkenningen. Daarna worden zij in de gelegenheid gesteld om na enkele maanden prospectie kenbaar te maken welk exact stuk zij wensen voor het verkrijgen van een formeel mijnbouwrecht. 

In 2014 is er een SURIMEP beurs  (Suriname International Mining, Energy & Petroleum
Conference & Exhibition) georganiseerd . Op deze beurs was ook de OGS aanwezig om informatie te geven over de kleinschalige mijnbouw. In 2016 is er een tweede SURIMEP beurs. Voor meer informatie : surimep

 

  1. Welke rol heeft de OGS ( Ordening Goudsector) in de kleinschalige mijnbouw ?

    De OGS  is in meer dan 200 goudconflicten tussen de kleine mijnbouwers en de grote bedrijven in de mijnbouw onderling opgetreden.Conflictmediation behoort ook tot één van de verdiensten van de OGS. Het Meriangebied is ontdaan van illegale goudzoekers, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor het uiteindelijk bouwen van de Surgold/NewMont mijn. Ook de Rosebelmijn is vrijgemaakt van illegale goudzoekers zodat IamGold kon overgaan tot ondertekening van de nieuwe overeenkomst met de Surinaamse regering.

    Het gebruik van Kwik wordt door de OGS middels trainingen aan lokalen zoveel mogelijk teruggedrongen. Deze trainingen betreffen kwikvrije winmethoden en adequaat mijnmanagement. Deze trainingen zijn ondergebracht bij de School of Mining. Ook de smokkel van kwik wordt tegengegaan door de opzet van controleposten die bemand worden met het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname.

  2. Welke rol speelt de belastingdienst bij de kleinschalige mijnbouw ?

    De Belastingdienst is bijgestaan bij de aanvang voor het aanslaan van de groep Skalians dat zijn pontons die zand uit  rivieren of het stuwmeer opzuigen en daaruit goud filteren.