Project Onze Natuur op 1 (natuurwet)

Project Onze Natuur op 1 (natuurwet)

Suriname kampt reeds tientallen jaren met verouderde natuurbeschermingswetgeving en beperkte handhaving daarvan. Desondanks is Suriname nog steeds het groenste land ter wereld. Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft besloten dat de wetgeving terug moet naar het niveau van de jaren ’50-’70 toen Suriname voorloper was op het vlak van natuurbescherming en pionier was in ecotoerisme. Hiertoe is een proces gestart met Project Onze Natuur op 1, waarbij samen met stakeholders gewerkt wordt aan nieuwe wetsproducten. Deze worden half 2018 verwacht.

 1. Wat betekent Project Onze Natuur op 1?

  De naam Project Onze Natuur op 1 verwijst naar het terugkrijgen van de mondiale nummer één positie in denken over natuurbeheer. In de jaren ’50-’70 van de vorige eeuw was Suriname’s natuurwetgeving een van de modernste qua natuurbescherming. Maar anno 2017 is het denken over natuurbeheer verandert.

  Project Onze Natuur op 1 verwijst daarnaast naar de waarde van natuurlijk kapitaal ten opzichte van andere niet-duurzame inkomstenbronnen zoals mijnbouw. Die waarde is potentieel veel groter en zou op een centrale plaats moeten staan in ons denken als bosrijkste land ter wereld. Zeker gezien de ontwikkelingen op de carbon credit markt en de roep om de aarde te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

 2. Wat is het doel van het Project Onze Natuur op 1?

  De doelstelling van Project Onze Natuur op 1 is om de natuurwetgeving in Suriname aan te passen, zodat:

  1. Aan internationale regelgeving en conventies wordt voldaan (internationaal)
  2. Het natuurlijk kapitaal wordt beschermd en duurzame ontwikkeling in Suriname kan worden nagestreefd (nationaal)
  3. De belangen van inheemsen en tribale gemeenschappen als ook andere stakeholders behartigd worden (lokaal)

  De huidige natuurbeschermingswetgeving in Suriname stamt uit 1954 en is daarmee te outdated om mee te gaan met recente ontwikkelingen op het gebied van beheer en behoud van natuur. 

 3. Waarom moet de natuurwetgeving in Suriname worden geüpdate?

  De natuurwetgeving van Suriname stamt uit 1954.  Het updaten van de natuurwetgeving zal ervoor zorgen dat: 

  1. de bevolking duurzaam gebruik kan maken van de natuur
  2. cultureel erfgoed beschermd wordt
  3. drinkwatervoorraden beschermd worden
  4. biodiversiteit en ecosystemen behouden worden
  5. gevolgen van klimaatverandering gemitigeerd worden
  6. nieuwe manieren van natuur management mogelijk worden, zoals co-management of gemeenschapsbeheer
  7. Suriname voldoet aan verplichtingen uit milieuconventies en internationaal aanvaarde principes voor natuurbeheer
  8. alternatieve financieringsmodellen kunnen worden aangeboord, zoals private conservatiemodellen

  Deze zaken zijn met de huidige wetsartikelen momenteel (nog) niet mogelijk.

 4. Uit welke fasen bestaat het Project Onze Natuur op 1?

  Het Project Onze Natuur op 1 zal in 4 parallelle processen worden uitgevoerd. Dit heten pilaren:

  Pilaar 1 - Advocacy
  Verkrijgen van ondersteuning voor het revisieproces van de natuurwetgeving bij politici, besluitvormers en De Nationale Assemblee.

  Pilaar 2 - Schrijven van de wet
  Schrijven van concept wetsproducten afgestemd op nationale en internationale trends op basis van analyse van de huidige wet en best practices in andere landen. 

  Pilaar 3 - Stakeholder input
  Stakeholders zijn verdeeld in primairy, secondary en tertiairy stakeholders. Er is een strategie opgesteld om deze stakeholders te betrekken. Zij kunnen hun input onder andere geven via workshops en geschreven input.

  Pilaar 4 - Adviesgroepen
  Verschillende groepen worden specifiek betrokken bij het revisie proces om te waarborgen dat lessons learned worden meegenomen, cross-cutting issues van diverse sectoren worden meegenomen, en linken gemaakt worden met het werkveld.

 5. Wanneer moet de (nieuwe) natuurwetgeving klaar zijn?

  Er komen, naar verwachting, diverse nieuwe wetsproducten. De Wet Natuur Autoriteit is een nieuwe wet, die in eerste concept opgeleverd is eind oktober 2017. De Wet Duurzaam Natuurbeheer is een aanpassing van de bestaande Wet Natuurbescherming uit 1954 en wordt in concept verwacht rond mei 2018.

  De wetten worden samengesteld op basis van vergelijkende studies met landen in de regio (o.a. Guyana, Costa Rica), een gap-analyse van de huidige wetgeving en input vanuit stakeholders. De wetsteksten worden in een stakeholder workshop bediscussieerd en vervolgens inclusief de opmerkingen van de stakeholders aangeboden aan De Nationale Assemblee voor verdere behandeling en discussie. 

 6. Wie zijn allemaal betrokken bij Project Onze Natuur op 1?

  Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer is de initiator van het Project Onze Natuur op 1. Zij hebben projectdonoren aangetrokken om het gehele proces van aanpassing van de natuurbeschermingswetgeving te ondersteunen met kapitaal, kennis en mankracht.

  De donor partners in deze zijn:

  De uitvoerende partijen zijn:

 7. Waar kan ik meer lezen over dit project?

  Wilt u contact maken met het projectteam, dan kan dat via:

  Mw. Erlyn Power, project manager Project Onze Natuur op 1

  Email:             erlyn.power@gmail.com
  Adres:             Kromme Elleboogstraat 20, Paramaribo
  Telefoon:        +597 854 44 55