Natuurlijke Hulpbronnen

Natuurlijke Hulpbronnen

Het minsterie van Natuurlijke Hulpbronnen ziet erop toe dat de productie van de in Suriname aanwezige natuurlijke hulpbronnen op een efficiƫnte en duurzame wijze wordt beheerd en ontwikkeld. Voor Suriname zijn goud, olie en bauxiet de belangrijkste hulpbronnen. In het nationaal beleid wordt aan de energievoorziening voor de exploratie en exploitatie van de delfstoffen.een belangrijke rol toebedeeld.

Voor de andere subthema's van dit thema navigeer via de onderwerpen rechtsboven, naast de foto.