Investment and Development Corporation Suriname ( IDCS)

Investment and Development Corporation Suriname ( IDCS)

IDCS (Investment and Development Corporation Suriname) is opgericht op 18 april 2012. De IDCS spant zich in voor externe financiering en heeft als doel  ​​duurzame ontwikkeling in de Surinaamse economie te bevorderen. Dit doet zij door investeringen aan te trekken met de intentie om de economische diversificatie, het  nationaal inkomen, de werkgelegenheid, en de landelijke en regionale ontwikkeling uit te breiden, en de betaling balans te versterken.

Internationaal vervult de IDCS de rol van '​​one-stop loket' voor buitenlandse investeerders die willen investeren in Suriname.
Dit betekent het begeleiden van buitenlandse investeerders in het proces van het omgaan met verschillende overheidsinstanties die belast zijn met de besluitvorming hieromtrent en het creëren van mogelijkheden voor de toegang tot lokale projecten en ondernemers.

Om internationale investeerders te interesseren voor Suriname worden er daarnaast promotie – en marketingactiviteiten ondernomen in het buitenland.

 1. Wat zijn de aandachtsgebieden van IDCS?

  Gelet op de scheve productiestructuur van Suriname , richt IDCS zich voornamelijk op de ontwikkeling van duurzame productiesectoren zoals landbouw, bosbouw, duurzame mijnbouw, hernieuwbare energie, de constructiesector, diensten (in het bijzonder toerisme) en op import-gebaseerde industrie. 

 2. Hoe gaat IDCS te werk?

  IDCS faciliteert en adviseert investeerders die zich spontaan aanbieden maar trekt ze ook gericht aan. Het gaat dan vooral om de sectoren landbouw, veeteelt en visserij, mijnbouw, hernieuwbare energie, constructie, diensten en import-gebaseerde industrie.

 3. Hoe is IDCS georganiseerd?

  De interne organisatie en uitvoering van IDCS bestaat uit 3 technische afdelingen die voor de accommodatie van investeerders zorgen en 2 ondersteunende afdelingen. De afdelingen zijn als volgt:

  • Landbouw: zorgt ervoor dat de staatsbedrijven, inclusief de bezittingen die onder haar vallen, efficiënt worden ingezet middels particuliere participatie waarbij ook verwerking van landbouwproducten en export is opgenomen. Deze benadering is ook met particulier agro bezit mogelijk;
  • Mijnbouw, Energie en Constructie: heeft een meer adviserend karakter en verschaft analyse en informatie over voornamelijk de hernieuwbare energie zoals hydro, zonne-energie, biomassa en elektriciteit uit huisvuil, hoe en waar die het best kunnen worden ingezet;
  • Bosbouw, Diensten en op Import-gebaseerde Industrie: het aantrekken van investeerders voor houtconcessies die in particulier bezit zijn met het doel verhoging van de lokale toegevoegde waarde door verdere industriële verwerking van hout gericht op de export. Bevordering van toerisme, voornamelijk op het gebied van eco en gezondheid. Industriële verwerking van geïmporteerde inputs gebruikmakend van de preferentiële marktmogelijkheden en concurrentievoordelen van Suriname in de regio. In dit kader kan IDCS een belangrijke rol bij de uitvoering/het aantrekken van investeerders t.b.v. het Paranam Industrial and Commercial Park spelen;
  • Promotie, Informatie en Communicatie: verschaft informatie over het investeringsklimaat van Suriname en de diensten die IDCS voorziet; coordineert facilitering en begeleiding van investeerders.
  • Algemene zaken: voor de algemene interne dienstverlening van financiële, juridische en organisatorische aard.

  Voor meer informatie

  IDCS
  Brokopondolaan 97
  Paramaribo- Suriname
  00 -597 - 494374
  info@idcs.sr