Naschoolse opvang

Naschoolse opvang

 1. Wat houdt naschoolse opvang in?

  Om de naschoolse opvang te professionaliseren is er een project naschoolse opvang in het leven geroepen om schoolgaande kinderen van het basis onderwijs van maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 uur en 17.00 uur op te vangen en te begeleiden.

 2. Welke instantie houdt zich bezig met deze opvang?

  Het BNOB, Bureau Naschoolse Opvang en Begeleiding.
  Naast het BNOB is VNOB (Voeding Naschoolse Opvang en Begeleiding) ook in het leven geroepen. VNOB zorgt ervoor dat de scholen dagelijks voorzien worden van voeding. Het is in de planning om keukens te bouwen op die scholen  zodat het eten op school klaargemaakt wordt.

 3. Is elke leerling verplicht deel te nemen aan de naschoolse opvang?

  Het is niet verplicht deel te nemen aan de naschoolse opvang omdat de naschoolse opvang niet bij wet is geregeld.

 4. Wat wordt er verwacht van de leerkrachten die belast zijn met de naschoolse opvang?

  Leerkrachten die belast zijn met naschoolse opvang geven extra aandacht en begeleiding aan de leerlingen die op een specifiek gebied deze aandacht nodig hebben. Er wordt van hen verwacht dat zij van 13.00 uur tot 15.00 uur actief bezig zijn met deze leerlingen. Zijn evalueren vervolgens met de coördinator van de school over de vorderingen van de leerlingen.

 5. Wat zijn de voordelen van naschoolse opvang?
  • Er wordt extra hulp geboden aan de leerlingen
  • De leerlingen zijn educatief bezig
  • De talenten van de leerlingen worden ontdekt
  • De leerlingen genieten gezonde voeding

   

  Voor meer informatie over naschoolse opvang kunt u terecht bij het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling MINOV 

  /ministerie-van-onderwijs-en-volksontwikkeling.aspx