Scholen

Scholen

 1. Hoe wordt het onderwijssysteem van Suriname onderverdeeld?

  Het onderwijs in Suriname wordt onderverdeeld in primair onderwijs, secundair onderwijs en tertiair onderwijs.

  Het primair onderwijs is  het Gewoon lager Onderwijs ( G.L.O.) oftewel de basisschool.
  Dit onderwijs bestaat uit openbare scholen ( O.S.) en particuliere scholen.
  De Openbare scholen vallen onder beheer en gezag van de overheid.

  Het VOJ en VOS behoren tot het secundair onderwijs, dat is Voortgezet Onderwijs voor Junior, en Voortgezet Onderwijs voor Senioren.

  Het Tertiair onderwijs is het hoger onderwijs wat omvat ; alle opleidingen op postsecundair niveau waarvoor als toelating minimaal een diploma op VOS niveau vereist is of een equivalent daarvan.
  De ADEKUS, het IOL, de LOBO, het PTC en het AHKCO zijn instellingen die vallen onder het MINOV.

  Voor een lijst van namen van scholen voor het GLO en VOJ onderwijs zie onderstaande links...
  Overzicht  Basisscholen
  Overzicht VOJ-schole