CARICOM

CARICOM

CARICOM staat voor Caribbean Community (Caribische Gemeenschap). Sinds 1995 is Suriname lid van de CARICOM. Net als de Europese Unie is de CARICOM opgezet om integratie in de regio te bevorderen.

Suriname en Haïti zijn de twee enige landen binnen de CARICOM die niet het Engels als officiële taal hebben.

De belangrijkste organen van de Caribische Gemeenschap zijn de Conferentie van Regeringsleiders (de Conferentie) en de Raad van Ministers van de Gemeenschap (de Raad).

De Conferentie van Regeringsleiders is het hoogste besluitvormingsorgaan van CARICOM. Tweemaal per jaar, in februari/maart en in juli, worden er vergaderingen gehouden op het niveau van Staatshoofden en/ of Regeringsleiders van de CARICOM.

Deze twee organen worden ondersteund door vijf andere organen met name:

De Raad voor Handel & Economische Ontwikkeling (COTED) die zich inzet voor het bevorderen van de handel en economische ontwikkeling in de Gemeenschap en toeziet op het functioneren van de CARICOM Interne Markt & Economie (CSME).

De Raad voor Buitenlandse & Gemeenschapsbetrekkingen (COFCOR) die de relaties bepaalt tussen de Gemeenschap en internationale organisaties en derde staten.

De Raad voor Ontwikkeling van Mens & Maatschappij (COHSOD) die de ontwikkeling van mens en maatschappij bevordert.

De Raad voor Financiën en Planning (COFAP) die het economisch beleid en de financiële en monetaire integratie van de Lidstaten coördineert.

De Raad voor Nationale Veiligheid en Wetshandhaving (CONSLE).

 

In 2011 was Suriname voorzitter van de Conferentie van Regeringsleiders en werd de 23e Intersessionele Vergadering in Paramaribo gehouden in 2012. In 2022 gaat het voorzitterschap wederom naar Suriname en wordt de 43e Reguliere Vergadering van Staatshoofden en Regeringsleiders van de Caribische Gemeenschap gehouden in Paramaribo. Deze Conferentie zal worden voorgezeten door President Chandrikapersad Santokhi.

Zie ook CARICOM

 1. Welke landen behoren tot de CARICOM ?

  De Caricom  bestaat uit 15 lidlanden:

  - Antigua and Barbuda

  - The Commonwealth of The Bahamas

  - Barbados

  - Belize,

  - The Commonwealth of Dominica

  - Grenada

  - The Republic of Guyana

  - The Republic of Haiti

  - Jamaica

  - Montserrat

  - The Federation of St. Kitts and Nevis

  - Saint Lucia

  - St. Vincent and the Grenadines

  - The Republic of Suriname

  - The Republic of Trinidad and Tobago

 2. Op welke gebieden vervullen de verschillende landen een trekkersrol ?

  Om actie te ondernemen in sectoren die van cruciaal belang zijn voor de integratie van de regio en als een visie op ontwikkeling bij het intreden van de eenentwintigste eeuw is er een quasikabinet van individuele Caricom regeringsleiders ingesteld in 1999.

  De regionale portefeuilles van dit quasikabinet zijn verdeeld over de Regeringsleiders van de verschillende Caricom-landen.

   

  DIENSTEN

  Antigua en Barbuda

  TOERISME (waaronder begrepen Land, Cruise, bepalingen ACP/EUPartnerschapsovereenkomst

   

  De Bahama's

  INTERNE MARKT EN ECONOMIE (waaronder begrepen Monetaire Unie)

   

  Barbados

  JUSTITIE EN BESTUUR

   

  Belize

  ARBEID (waaronder begrepen verkeer van vaardigheden binnen de Gemeenschap)

   

  Dominica

  WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE (waaronder begrepen informatie en communicatie)

   

  Grenada

  LANDBOUW, LANDBOUWDIVERSIFICATIE EN VOEDSELVEILIGHEID (waaronder begrepen het Regionaal Landbouwhervormingsprogramma - RTP en Bananen)

   

  Guyana 

  EXTERNE HANDELSONDERHANDELINGEN

   

  Jamaica

  ONTWIKKELING VAN MENSELIJKE HULPBRONNEN, GEZONDHEID EN HIV/AIDS

   

  St. Kitts en Nevis 

  DUURZAME ONTWIKKELING (waaronder begrepen Milieu en Rampenbeheersing en Water)
  Saint Lucia 

  TRANSPORT (Zeevaart en Luchtvaart)

   

  St. Vincent en de Grenadines 

  GEMEENSCHAPSONTWIKKELING EN CULTURELE SAMENWERKING (waaronder begrepen Cultuur, Gender, Jeugd en Sport)

   

  Suriname

  ENERGIE en VEILIGHEID (Verdovende Middelen en Illegale Wapens)
  Trinidad en Tobago

 3. Welke CARICOM instituten zijn in Suriname gevestigd?

  Er zijn enkele CARICOM instituten in Suriname gevestigd, te weten de CARICOM Competition Commission (CCC), de Mededingingsautoriteit van CARICOM en de Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency (CAHFSA), het instituut voor het waarborgen van effectieve sanitaire en phyto-sanitaire maatstaven m.b.t. de landbouw.

  Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is op nationaal niveau verantwoordelijk voor de voorbereidingen, participatie en coördinatie van de vergaderingen van de CARICOM Conference of Heads of Government, de Community Council of Ministers en de COFCOR.