CELAC

CELAC

 1. Waar staat CELAC voor

  CELAC staat voor (Comunidad de Estados Latino Americanos y Caribeños) gemeenschap van latijns-Amerikaanse en Caribische Staten. Deze werd op 2 december 2011 officieel opgericht. 
  De gemeenschap heeft onder andere  als doel de economieën van de lidlanden te ondersteunen en elkaar niet te beconcurreren. Door deze samenwerking kan er voordeel behaald worden in de regio tegen machtsblokken als Amerika en Canada. Een Surinaams standpunt ten aanzien van CELAC is dat deze gemeenschap niet tegen organisaties als OAS en EU  is maar juist meer voor de eigen regio. Tijdens zijn voorzitterschap van UNASUR merkte President Bouterse op dat hij de interactie binnen CELAC zo effectief mogelijk wilt laten verlopen. 

 2. Wat zijn enkele voorstellen die door Suriname zijn gedaan ?

  Suriname heeft voor het bereiken van de geformuleerde doelen van CELAC de volgende voorstellen gedaan:
  Strategisch gebruik van Natuurlijke Hulpbronnen
  Samenwerking tussen onderzoekcentra in CELAC lidlanden.
  Het versterken van onze onderhandelingscapaciteit/positie
  Noodzaak uitbreiden beschikbaarheid van fondsen

 3. Wat was de rol van Suriname tijdens de tweede CELAC SUMMIT in 2014

  Op 28 en 29 januari 2014 tijdens de tweede CELAC SUMMIT ging President Bouterse in op het thema van de meeting 'de strijd tegen armoede, honger en ongelijkheid' waarbij hij benadrukte dat er gezocht moet worden naar lange termijn oplossingen die deze problemen voorgoed oplossen.

  De oplossing voor het tegengaan van armoede, honger en ongelijkheid ligt volgens de voorzitter van UNASUR, President Bouterse, in het verbreden van de toegankelijkheid in kennis, technologie en financiële middelen gecombineerd met het kunnen delen in politieke macht. Hierbij gaf President Bouterse een voorbeeld van hoe in Suriname voormalige achterstandsgroepen, zoals Javanen, Marrons en recentelijk ook Inheemse groepen, zich hebben kunnen opwerken en nu zichtbaar zijn op alle niveaus van het bedrijfsleven, het onderwijs, en de politiek. Een groot voorbeeld van hoeveel invloed goed onderwijs kan hebben op het welzijn van een bevolking, noemt President Bouterse, het Cubaanse model welke erkend wordt om onder andere het hoge niveau in de gezondheidszorg en educatie.

  Op initiatief van Brazilie en China vond op 19 july 2014 de proclamatie van het China-CELAC forum plaats.

  De President van China, Xi Jinping, had een ontmoeting met vertegenwoordigers van CELAC landen, zoals Brazilie, het CELAC kwartet, Costa Rica, Ecuador, Antigua & Barbuda, plus alle Zuid-Amerikaanse landen.
  Het thema van de ontmoeting was; gelijkheid, win-win situatie en gemeenschappelijke ontwikkeling.

 4. Wat is de rol van China bij dit samenwerkingsverband?

  In december 2014 sluit China een strategisch bondgenootschap met de CELAC waarbij het gaat om belangrijke investerings- en handelssamenwerking.

  Hier kunt u luisteren naar de speech van President Bouterse over de strijd tegen armoede, honger en ongelijkheid tijdens de tweede Staatshoofden Summit van CELAC  op 28 en 29 januari 2014 in Suriname, waarbij Suriname onder het voorzitterschap van UNASUR op dat moment verschillende oplossingen heeft aangedragen voor de vele regionale uitdagingen die er zijn.

  Voor meer informatie over samenwerkingsverbanden: ministerie van Buitenlandse Zaken