UNASUR

UNASUR

De Unie van Zuid-Amerikaanse Naties is een politieke en economische unie van twaalf onafhankelijke staten in Zuid-Amerika die officiel is opgericht in 2008.

Op 29 en 30 augustus werd de zevende vergadering van de Unie van Zuid Amerikaanse Naties (Unasur) in Paramaribo gehouden.

Op deze staatshoofdenvergadering is het voorzitterschap door Peru overgedragen aan Suriname. President Desi Bouterse heeft een jaar lang leiding gegeven aan Unasur. Het voorzitterschap wordt naar alfabetische volgorde van de lidlanden een jaar lang ingevuld. Suriname heeft leiding gegeven aan vier van de 12 raden die de UNASUR bezit, te weten: Cultuur, Electorale Aangelegenheden, Sociale Ontwikkeling en Volksgezondheid.
Suriname is verantwoordelijk gebleven voor alle 12 raden.Elke raad vertegenwoordigt een sector die belangrijk is voor de ontwikkeling van Zuid-Amerika. 
Wat er in de 7e UNASUR top is bereikt staat beschreven in de
Paramaribo Verklaring en draagt bij aan het integratieproces van Zuid Amerika.

Daarnaast heeft de minister van Buitenlandse Zaken minister Lackin onderstaande punten toegevoegd aan de Paramaribo Verklaring. 

Suriname heeft het mede-voorzitterschap van de Defensieraad op zich genomen nadat er vier landen belangstelling hadden getoond voor de functie. Door het voorzitterschap van deze Raad te delen met Colombia vormde de post geen verder discussiepunt meer.

 • Suriname heeft de invloed van jongeren binnen Zuid-Amerika op de agenda geplaatst van de staatshoofden. Dit betekent dat er de komende tijd meer aandacht wordt besteed aan het opzetten van inspraakorganen van jongeren in de diverse lidlanden. Het uiteindelijke doel moet de opzet van een Raad van Jongeren zijn aan het einde van Suriname's voorzittersjaar.

 • De opzet van een UNASUR parlement  wordt nader bestudeerd zodat de wetgevende en uitvoerende macht nauwer zullen samenwerken.

 • Minister Winston Lackin benadrukte dat het optreden van de President op 27 mei jongstleden in Caracas, Venezuela op de summit over Natuurlijke Hulpbronnen de bakermat is geweest voor het gestelde vertrouwen door de UNASUR lidlanden in de nieuwe voorzitter. De nieuwe visie op de inzet van natuurlijke hulpbronnen op eigen kracht en ten behoeve van de eigen sociale ontwikkeling kreeg enorme bijval. Vandaar dat het initiatief CARICOM Enterprises inmiddels ook belangstelling geniet van de UNASUR landen.

 • De  spanning tussen Paraguay en Venezuela is in Suriname ter plekke opgelost. Nadat Minister Lackin op 15 augustus is afgereisd naar de inauguratie van de President van Paraguay, Horacio Cartes, heeft deze de persoonlijke uitnodiging van Suriname om deel te nemen aan de VII UNASUR top geaccepteerd. De eerste ontmoeting tussen Venezuela (welke niet uitgenodigd was bij de inauguratie van de President van Paraguay) en Paraguay vond vervolgens plaats in Paramaribo.

 • Ook de spanningen die door de schorsing van Paraguay waren opgetreden binnen Mercosur, het economisch orgaan van Zuid-Amerika, zijn op de top in Paramaribo uit de wereld geholpen.
 1. Welke landen behoren tot de UNASUR ?

  De landen die lid zijn van de UNASUR zijn Suriname, Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru, Argentinie, Brazilie, Paraguay, Uruguay, Venezuela,Guyana en Chili. 

 2. Wanneer is Suriname toegetreden tot de UNASUR?

  Op 24 november 2010 heeft Suriname het oprichtingsverdrag van UNASUR geratificeerd. Het coördinatorschap van het onderdeel Cultuur van de UNASUR Raad voor Onderwijs, Technologie, Wetenschap, Cultuur en Innovatie is aan het begin van de tweede helft van 2011 aan Suriname overgedragen.