BNV

BNV

 1. Waaruit bestaat ‘Het Overleg Nationale Veiligheid’ als functie van het Bureau Nationale Veiligheid?

  Uit hoofde van de functie van het Bureau Nationale Veilgheid, pleegt de Directeur Nationale Veiligheid regelmatig overleg met veiligheids- en inlichtingendiensten.

  Het Overleg Nationale Veiligheid", bestaat uit:

  -        De Directeur Nationale Veiligheid
  -        De Onder Directeur Nationale Veiligheid
  -        De Bevelhebber van het Nationaal Leger
  -        De Korpschef van het Korps Politie
  -        De Directeur C.I.V.D.
  -        De Chef Douane
  -        De Commandant Militaire Politie

 2. Welke prioriteiten gelden er op het gebied van de nationale veiligheid?

  In het kader van de nationale veiligheid zijn er prioriteiten geïdentificeerd - niet limitatief - en dan ook meegenomen als beleidsgebieden. Deze hebben betrekking op:

  -        De Staatsveiligheid
  -        Het Drugsbeleid
  -        Terrorismebestrijding
  -        Internationale veiligheid en samenwerking
  -        Milieu
  -        Rampenbeheersing
  -        Inlichtingendiensten

  Deze beleidsgebieden worden gecoördineerd door nationaal coördinatoren die rechtstreeks rapporteren  aan de Directeur Nationale Veiligheid.