Nationaal leger

Nationaal leger

Het nationaal leger bestaat uit de Luchtmacht, de Landmacht , de Marine en de Militaire Politie.
De taak van het Nationaal Leger ( NL) is de verdediging van de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Suriname tegen buitenlandse gewapende militaire agressie.Dat wil zeggen de verdediging van niet alleen het grondgebied maar ook de territoriale wateren en het luchtruim daarboven.

 1. Wat zijn enkele andere taken van het Nationaal Leger?

  Het Nationaal Leger verleent op aanvraag ook  bijstand aan de Politie, in geval het noodzakelijk is voor de handhaving van de veiligheid of openbare orde. 

  Ook ter voorkoming van rampen en ongevallen en de bestrijding van de gevolgen daarvan wordt de hulp van het Nationaal Leger ingezet.
  Voorbeeld : De operatie Falawatra waarbij er hulp geboden moest worden aan de binnenlandbewoners vanwege overstromingen. 

  Conform het internationaal recht is het Nationaal Leger ook betrokken bij het toezicht en de bescherming van alle activiteiten in de territoriale wateren, de economische zone en het continentaal plateau.
  Voorbeeld: De marine patrouilleert regelmatig in onze wateren teneinde zaken zoals illegale visvangst tegen te gaan.

  Het verlenen van bijstand aan internationale organisaties, indien en voorzover daartoe door het bevoegde gezag opdracht wordt gegeven behoort ook tot de taken van het Nationaal Leger. Dit komt voor bij humanitaire operaties van de Verenigde Naties.

 2. Waar wordt het Nationaal Leger nog meer voor ingezet?

  Ook bij de voorbereiding en het uitvoeren van projecten in verband met de sociaal-economische ontwikkeling van Suriname en het verlenen van hulp aan andere overheidsorganen daarbij, komt het Nationaal Leger in beeld.
  Voorbeeld
  Defensie heeft een verkavelingsproject te Commewijne ontwikkeld waardoor ruim 2000 mensen aan een stuk bouwrijpe grond zijn geholpen en de operatie Veilig Suriname. De binnenlandse veilligheid behoort primair tot een van de taken van het KPS ( Korps Politie Suriname, maar het leger kan ook hierbij ingezet worden.

 3. Waar zijn de verschillende Kazernes gevestigd ?

  Er zijn verschillende kazernes en detachementen in de verschillende districten te weten: 
  de Memre Boekoe Kazerne(Paramaribo);
  de Marine basis(district Wanica);
  de Luchtmacht basis (Paramaribo)  
  het Opleidingscentrum voor rekruten 'de Ayoko-Kazerne' en het Detachement Zanderij. 

  In Albina de oostelijke grenspost, de Akontoe Velantie-Kazerne;
  in Nickerie de westelijke grenspost, de Professor Dr. Ali-Kazerne ;
  aan de Kennedy Highway te Concordia  de Sgt 1 Martowidjojo Kazerne.

  Er zijn ook diverse detachementen en de zogenaamde kleine posten verspreid over heel Suriname in de districten Sipaliwini, Saramacca, Brokopondo en Para. 
  Ook de bescherming van belangrijke objecten zoals de Afobakkadam of de brug over de Coppenamerivier behoort tot de beschermende taak.