Ordening Goudsector (OGS)

Ordening Goudsector (OGS)

 1. Wat is de noodzaak geweest voor de oprichting van de OGS

  In het recentelijk verleden zijn enkele inspanningen gepleegd om de chaos bij het zoeken naar goud in het binnenland het hoofd te bieden, echter zonder duidelijk resultaat. De regering Bouterse/Ameerali heeft de verbetering en modernisering van deze sector als een van haar prioriteiten gesteld.

  Hiervoor is in 2011 de Commissie Ordening Goudsector( OGS)  in het leven geroepen.

  Deze commissie valt direct onder het Kabinet van de Vice-President.
  De commissie bestaat uit een beleidsteam, een Raad van adviseurs en een managementteam.

 2. Welke organisaties zijn betrokken bij de OGS?

  Organisaties en instituten die betrokken zijn bij het ordenen van de goudsector  zijn Politie, Leger, Belastingen, BOG ( Bureau Openbare Gezondheidszorg), CIVD Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst, ATM( Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu, nu Ministerie van Arbeid) en GMD Geologische en Mijnbouwkundige Dienst.

 3. Wat zijn de taken van het Beleidsteam?

  De taken van het Beleidsteam zijn o.a. het plegen van uitgebreide activiteiten die een inventarisatie van de goudsector mogelijk maken. Hierbij worden de nodige voorzieningen getroffen. Organisatorisch houdt dit veelal in dat alle in aanmerking komende overheidsinstellingen binnen hun verantwoordelijkheid en het geldend wettelijk kader de ondersteuning bieden.

 4. Welke algemene awarenessacties heeft de OGS uitgevoerd?

  In 2011 is er een goudconferentie georganiseerd.
  Vervolgens is er een Regional Goldmining Conference gehouden. 
  Ook Goudbeurs  'go for Green Gold', heeft bijgedragen aan doelen van de OGS.

 5. Welke stappen zijn er gezet sinds de oprichting van de OGS?

  Sinds de oprichting van de commissie zijn er ongeveer 18.000 personen in deze sector geregistreerd. 
  Vanuit de luchtsurveillances zijn schattingen gemaakt op basis van het aantal kampen en het aantal personen in en rond de goudmijnen  is op basis van deze schattingen rond de 40.000. 
  De helft hiervan zit in de dienstverlening en de andere helft bestaat uit goudzoekers. Van de geregistreerden is ongeveer een derde Braziliaan.

  Naast de registratie hebben er een aantal ontruimingen plaatsgevonden. Ontruimingen vinden plaats als er sprake is van illegale activiteiten waarbij goudzoekers zich bevinden op concessies van anderen.

 6. Wat vindt er plaats na een ontruiming van een gebied?

  De ontruimingen hebben niet zomaar en op zich plaats.
  De ordening houdt ook in dat er MSC’s ( Mijnbouw Service Centers)  worden opgericht die verdere ondersteuning bieden aan de goudzoekers.


  Bij deze ondersteuningsactiviteiten wordt er samengewerkt met het ministerie van Justitie en Politie, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Braziliaanse Ambassade als het om illegale Brazilianen gaat.

  Voor meer over de OGS zie de verschillende films die in de media zijn verschenen onder de naam:
  OGS Goudkoorts onder gezag. 
  https://www.youtube.com/watch?v=b6cRURq1jow

  Voor een beeld van de eerste werkzaamheden van de OGS zie onderstaande video

  Link video