Politie

Politie

 1. Wat is de officiële naam van de Politie in Suriname?

  De nationale Politie in Suriname wordt  Het korps Politie Suriname  genoemd. De leiding van het Korps Politie ligt bij de minister van Justitie en Politie. Aan het hoofd van het Korps Politie staat de Korpschef.

  Het Korps Politie Suriname is een hiërarchische organisatie met een rangenstelsel.
  De algemene leiding van de Politie ligt bij de minister van Justitie en Politie.
  De Korpschef is belast met het beheer en de organisatie van het Korps Politie Suriname

 2. Wie heeft naast de Minister van Justitie en Politie ook het bevoegde gezag over het Korps Politie Suriname?

  De procureur Generaal  is bevoegd aan de ambtenaren van politie instructies te verstrekken tot voorkoming, opsporing en nasporing van strafbare feiten. De Procureur-Generaal waakt voor de juiste uitoefening van de taak van de politie. Hij is bevoegd die inlichtingen in te winnen en voorstellen te doen die hij nodig acht.

 3. Welke plaats heeft het Korps Politie Suriname in de constitutie?

  De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 179 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

 4. Wat zijn de taken van de politie?

  De politie heeft in het algemeen de taak te zorgen voor:

  De handhaving van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van inbreuken daarop en de bescherming van personen en goederen

  De opsporing van strafbare feiten en het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften, op welke overtreding straf is gesteld.

  De bijzondere taken van  het KPS zijn op de volgende gebieden;

  Inlichtingendienst
  Vreemdelingendienst
  Het overbrengen en bewaken van gedetineerden
  Het betekenen en uitreiken van gerechtelijke stukken in strafzaken

 5. Welke aspecten in de samenleving hebben bijzondere aandacht van het Korps Politie?

  Het Korps heeft bijzondere aandacht voor:

  Jongeren in onze samenleving
  Mensenhandel. 
  Het verkeer en handhaving van verkeersregels. 
  Grensoverschrijdende- en georganiseerde criminaliteit.

 6. In welke drie groepen valt de politie te verdelen?

  De politie kan verdeeld worden in;
  De Algemene Politie(Algemene opsporingsbevoegdheid)
  De Bijzondere Politie (Beperkte opsporingsbevoegdheid)
  De Militaire Politie (Algemene opsporingsbevoegdheid op militaire plaatsen en objecten en beperkte opsporingsbevoegdheid op openbare plaatsen

 7. Wat is de Bikers Unit van de Politie?

  De Bikers Unit van Korps Politie Suriname is gevestigd in de 
  politiepost Zwartenhovenbrugstraat.

  De Bikers Unit telt 16 agenten en is opgericht op 16 oktober 2006.
  De Bikers Unit staat voor dienstverlening aan de burgerij en is altijd beschikbaar 
  U kunt terecht bij de post:
  Zondag t/m donderdag: 07.00-22.00
  Vrijdag en zaterdag: 07.00-24.00 

  Tel.nr: (+597)471902
  Email: icpbikersunit@yahoo.com 

 8. Welk nummer kan ik bellen als ik de politie dringend nodig heb?

  Het alarmnummer van de politie is 115.

 9. Is de politie mijn beste kameraad?

  U kunt zich altijd tot de politie wenden in geval van nood, onbehagen, vermoeden van een misdrijf, of andere gevallen waarbij de orde en het rechtsgevoel worden verstoord. Bel 115

  Enkele voorbeelden waarbij u de politie kunt inschakelen:
  Illegale kinderopvang
  Geweld tegen kinderen, kindermishandeling , bel de kindertelefoonlijn 123.
  Illegaal dumpen van vuil
  Vervallen babyvoeding, de Politie maakt contact met Ministerie van Handel en Industrie.
  Smokkel 
  Verkeersopstoppingen
  Gevaarlijk wegmeubilair
  Kapot verkeerslicht
  Schooltransport waarbij de chauffeur zich niet houdt aan de verkeersregels, of alcoholmisbruik of aanranding of betasting
  Pesten

 10. Politie en gezondheidszorg?

  Indien een patient met letsels binnengebracht  wordt waarbij er een vermoeden is van een misdrijf ( schotwonden, ernstige mishandeling enz, treedt  dan in contact met de politie 115. Dit vermoeden kan ook een vermoeden van sexueel misbruik zijn.

 11. Politie en slachtoffers huiselijk geweld?

  Slachtoffers van huiselijk geweld dienen door de  arts tijdens de behandeling  aangemeld te worden bij de politie in. Voor begeleiding van het slachtoffer  is er Bureau Slachtofferzorg aan de Keizerstraat , hier kunnen slachtoffers terecht voor verdere behandeling.

 12. Politiebureaus Paramaribo

  POLITIE ALARMNUMMER 115

  Paramaribo

  Hoofd bureau van Politie

  Duisburglaan 43-45

  (00597) 492411 – 492461 – 492771

  Bureau Keizerstraat

  Keizerstraat 23

  (00597) 471111 – 477777

  Bureau Nieuwe Haven

  Havenlaan Zuid

  (00597) 402831 – 402656

  Bureau Geyersvlijt

  Basitostraat

  (00597) 451222 – 451 677

  Ressort Latour

  Indira Ghandiweg/Tamanoeastraat

  (00597) 481524 – 483547

  Ressort Livorno

  Sir Winston Churchilweg 54

  (00597) 481941 – 483400

  Ressort Uitvlucht

  Kasabaholoweg 90

  (00597) 498537 – 498045

 13. Politiebureaus Gewest Wanica

  Gewest Wanica

  Station Kwatta

  Kwattaweg 618 (omgeving 3e rijweg

  (00597) 436132 – 435392

  Staiton Jarikaba

  Mr. P. Chandishawweg 67

  (00597) 0328080

  Station Santa Boma

  Welgedachtweg A weg 23

  (00597) 0350022

  Station Leiding 9a

  Cammissaris Weythingweg 344

  (00597) 0338182 – 0338010

  Station Lelydorp

  Indira Chandiweg 472

  (00597) 0366785 – 0366116

  Station nieuwe grond

  Indira Ghandiweg 503

  (00597) 580677 – 582050 – 582055

  Station Domburg

  Sir Winston Churchilweg 834

  (00597) 0370022

 14. Politiebureaus Gewest Para

  Gewest Para

  Station Rijsdijk

  Indira Ghandiweg omgeving Rijsdijk

  (00597) 0352020 – 0352300

  Station Overdracht

  Meursweg

  (00597) 0352080 – 0352044 (tst 205)

  Station Paranam

  Einde Laterietweg

  (00597) 0323222 – 0323281 (tst 215)

  Station Zanderij

  Kennedyweg 817

  (00597) 0325222

 15. Politiebureaus Gewest Saramacca en Coronie

  Gewest Saramacca

  Station Groningen

  Staatsgebouwen # 4

  (00597) 0327188 – 0327157

  Station Calcutta

  Oost-Westverbinding

  (00597) 08803042

   

  Gewest Coronie

  Station Friendship

  JSP Kraagweg

  (00597) 0235122 – 0235123

 16. Politiebureaus Gewest Nickerie

  Gewest Nickerie

  Bureau Nieuw Nickerie

  Oost Kanaalstraat 1

  (00597) 0231530 – 0231222

  Station Henar

  Wooncentrum Groot Henarpolder

  (00597) 0234111

  Station Paradise

  politieweg sn 0710 -Paradise

  (00597) 0236122

  Station Waldeck

  Graderweg 5

  (00597) 0231422

  Station Corantijn

  Schoolweg

  (00597) 0231524

  Station Wageningen

  Matapilaan 1

  (00597) 0233122

 17. Politiebureau Gewest Commewijne

  Gewest Commewijne

  Politiecommandant

  Wilhelminastraat gebouw commissariaat

  (00597) 0322222 – 0322226

  Station Nieuw Amsterdam

  Landingstraat

  (00597) 0322231 – 0322239

  Station Mariënburg

  Hoofdweg Mariënburg SC 68

  (00597) 0322224

  Station Tamredjo

  Inding Soemitaweg 106

  (00597) 0356410

  Station Meerzorg

  Hoek weg Peperpot Oostwest verbinding 1

  (00597) 0354045

 18. Politiebureaus Gewest Marowijne en Brokopondo

  Gewest marowijne

  Station Moengo

  Abraham Crijnsenweg 1

  (00597) 0341321 – 0341280

  Station Albina

  Wilhelminastraat 13

  (00597) 0342077 – 0342080

   

  Gewest Brokopondo

  Station Brokopondo

  Staatslogeergebouw Moesambaweg

  (00597) 08804611

  Station Klaaskreek

  Omgeving Klaaskreek

  (00597) 08804617

  Station Nieuw Koffiekamp

  Omgwving Nieuw Koffiekamp

  in aanbouw tel. volgt