Pensioen

 1. Wat houdt de wet Algemeen Pensioen 2014 in?

  De wet Algemeen Pensioen 2014 is bedoeld om een verplichte Algemene pensioenregeling in te voeren die recht geeft op pensioen, bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

 2. Wat is de pensioengerechtigde leeftijd in Suriname?

  De pensioengerechtigde leeftijd in Suriname is 60 jaar.

 3. Wanneer treedt de Wet Algemeen Pensioen 2014 in werking?

  De Wet Algemeen Pensioen 2014 treedt op 8 december 2014 in werking.

 4. Welke soorten pensioenen zijn genoemd in de wet?

  Er zijn vier soorten pensioenen  volgens deze wet:
  - Algemeen pensioen ( 100 %)
  - Partnerpensioen ( 70%)
  - Wezenpensioen ( 70%)
  - Invaliditeitspensioen ( 100%)

 5. Hoe worden de pensioenrechten volgens deze wet opgebouwd?

  De pensioenrechten worden vanaf de inwerkingtreding opgebouwd en hebben geen terugwerkende kracht.

 6. Wanneer heb ik recht op pensioen?

  Het recht op pensioen ontstaat als er ten minste vijf jaren premie is betaald.

 7. Wie moeten pensioen storten?

  Alle ingezetenen die werken in Suriname moeten pensioen storten.

 8. Wat wordt verstaan onder premie betalen voor een pensioen?

  Premie is een maandelijks aan een pensioenfonds te betalen bedrag, bestemd voor de financiering van een pensioen.

 9. Wie betalen de pensioenpremie?

  In het geval van een dienstbetrekking wordt de premie voor het pensioen door zowel de werknemer als de werkgever betaald.
  In geval van een dienstbetrekking betaalt de werkgever minimaal 50% van de premie en de werknemer maximaal 50% (Bijvoorbeeld: over een maandloon van SRD 1.000 wordt 3% (SRD 30) gestort in het Algemeen Pensioenfonds; de werknemer draagt maximaal 50% (SRD 15) bij en de werkgever minimaal 50% (SRD 15).

 10. Wat geldt er voor zelfstandigen t.a.v. de Wet Algemeen Pensioen 2014?

  Zelfstandigen dienen zich verplicht te melden voor een pensioenregeling.

 11. Wat is het verband tussen een pensioen en een AOV - Algemene Oudedagsvoorziening)?

  Deze twee uitkeringen staan  los van elkaar. Zestigplussers die op z’n minst 60 maanden premie hebben gestort hebben recht op maandelijkse minimale uitekering van 825 SRD. Dat is 525 SRD aan AOV, en 300 SRD minimaal aan pensioen.

 12. Welke instantie beheert de Algemene Pensioenen?

  Het Algemeen Pensioenfonds is ingesteld voor het beheren van de  Algemene pensioenen.

 13. Waarmee is het Algemeen Pensioenfonds belast?

  Het Algemeen Pensioenfonds is onder meer belast met het registreren van de deelnemers via werkgevers en zelfstandigen, het innen van de premies, en het uitkeren van de pensioenen, en het beleggen en beheren van de premies.